TETANDINGAN BANTEN TATEBASAN UTAWI SESAYUT

Dipetik dari,Wikarman Singgih Inyoman,Sanggah Kamulan Fungsi dan pengertiannya

1. SESAYUT PUJA KERTI:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled Sesayut, duwur nyane medaging nasi isehan, maulam ayam putih mulus mapanggang, tanjebin sekar tunjung, kawangen 3, kawangene magenah ring kampid 2, ring ikuh 1, jaja raka-raka sarwa galahan, sedah who, ulam nyane megenah ring duwur nasine, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan Nagasari, canang pahyasan. sesayut puniki ka-atur ring Ida Bhatara Iswara. Yan nyatur magenah Kangin.

2. SESAYUT TIRTHA MERTHA SARI:

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane medaging tumpeng 1, tancebin sarwa sekar, kawangen 3, ulam nyane taluh melablab 1, tulung 2, sesanganan sarwa galahan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, Sampyan Nagasari, Canang Pahyasan. sesayut punika ka-atur ring Ida Bhatara Mahadewa. Yan nyatur magenah Kawuh.

3. SESAYUT RATU AGUNG:

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane medaging tumpeng 3 bungkul, asiki tumpenge muncuk nyane medagingtaluh bebek lebeng 1, metanceb sekar cempaka nyatur, ring bongkol tumpenge tancebin sekar meilehan, kawangen 2, magenah ring sisin tumpenge, tulung 2, sesangan sarwa galahan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, Sampyan Nagasari, Canang Pahyasan. sesayut punika ka-atur ring Ida Bhatara Wisnu. Yan nyatur magenah Kaja.

4. SESAYUR CANDRA AGNI MURUB:

medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk wastra barak, beras barak 2 kulak, base tampelan, plawa bang, warirang bang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, tumpeng barak 1, muncuk tumpenge susunin kulit taluh ayam medaging minyak lan sigi (damar kulit taluh), kawangen 3, tumpenge tancebin sekar pucuk bang 4 katih, maileh antuk benang barak, sesanganan sarwa barak, biyu udang, raka-raka sarwa barak, tulung 2, ayam wiring/biying mapanggang, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, Sampyan Nagasari, Canang Pahyasan. Sesayut puniki ka-atur ring Ida Bhatara Brahma. Yan nyatur magenah Kelod.

5. SESAYUT SIDDHA KARYA:

medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane medaging nasi merepat (sekadi citakan), duwur nasine susunin antuk tumpeng putih 1, kawangen 4, metanceb ring bucuning tumpeng padha asiki, sekar cempaka putih 4 katih, maulam bawang putih, kelapa abungkul, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan Nagasari, Canang Pahyasan. Sesayut puniki ka-atur ring Ida Bhatara Mahesora, Yan nyatur magenah Kelod Kangin.

6. SESAYUT SIDDHA MALUNGGUH:

medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane medaging nasi bunter, duwur nasine susunin antuk cawan medaging nasi punjungan, duwur nasi punjungan nyane tancebin sekar pucuk barak akatih, ring sisin nasine bunter dagingin nasi pancung 4, matanceb kawangen 4 siki genah nyane nyatur, sesanganan sarwa galahan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, tulung 3, Sampyan Nagasari, Canang Pahyasan. Sesayut puniki ka-atur ring Ida Bhatara Ludra. Yan nyatur magenah Kelod Kawuh.

7. SESAYUT TILIK JATI:

medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin tumpeng ageng 1, muncuk tumpenge dagingin tegek ayam, tumpeng alit 2 sowang-sowang tancebin bunga cempaka, bongkol tumpenge tancebin sekar ratna mailehan, kawangen 2, mesadah ring sisin tumpenge, tulung 2, sesangan sarwa galahan, raka-raka sejangkep nyane, sedah who, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, Sampyan Nagasari, Canang Pahyasan. Sesayut puniki ka-atur ring Ida Bhatara Sambhu. Yan nyatur magenah ring Kaja Kangin.

8. SESAYUT DHARMA WIKU:

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin aled sesayut, medaging nasi 3 pulung genah nyane ngadeg, duwur nyane susunin antuk taluh medadar merepat, muncuk nasine tancebin sekar putih padha akatih, ulam taluh bekasem, tulung 2, sesangan sarwa galahan, sedah who, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan Nagasari, canang Pahyasan. Sesayut puniki ka-atur ring Ida Bhatara Siwa. Yan nyatur magenah ring Tengah/Madhya.

9. SESAYUT CANDI KUSUMA:

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk ales sesayut, duwur nyane dagingin tumpeng ageng 1, muncuk tumpenge tancebin sekar tunjung akatih, ring bongkol tumpenge tancebin sekar gumitir genah nyane mebucu telu, ring selagan bunga gumitire dagingin kawangen 3, masadah ring sisin tumpenge, tulung 2, sesanganan sarwa galahan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan), pras alit 1, Sampyan Nagasari, Canang Pahyasan. Sesayut puniki ka-atur ring Ida Bhatara Sangkara. Yan nyatur magenah Kaja Kawuh.

10. SESAYUT DHARMA WIKU CATUR:

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk penek agung 1, penek tapak 4,medasar antuk beras putih, jinah 11 keteng, kawangen 4, sekar kuning 4 katih, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, sampyan nagasari, canang pahyasan penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1.

11. SESAYUT SIWA MURTI:

Medasar antuk aled sesayut, susunin antuk tumpeng agung 1, tumprng alit 2, tumpeng agunge metanceb sekar catur warna maileh, malih tumpeng catur warna 1 mapuncak cawan medaging toya anyar, sekar tunjung 1, malih medaging nasi bunter 1 ring tengah nyane medaging nasi pulungan 1, metatakan antuk cawan, kawangen 5, raka-raka limang warna, maulam ayam putih mapanggang, jinah 225, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-atur ring Ida Bhatara Siwa, yan nyatur magenah ring Madhya.

12. SESAYUT GURU:

Medasar antuk dulang,duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk wastra putih, Beras putih masahsahan, base tampelan 1, jinah 11 keteng, duwur nyane susunin antuk tumpeng gede asiki, muncuk tumpenge medaging taluh bebek lebeng 1, tulung urip 2, Sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, ulam ayam putih mulus mapanggang, jinah 225, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-atur ring Ida Bhatara Hyang Guru.

13. SESAYUT IDER BHUWANA:

Medasar antuk dulang,duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane medaging nasi merepat sekadi citakan, tancebin sarwa sekar mailehan, kwangen 4 megenah bilang bucuning nasi, ring tengah madaging tulung matangga 1, ulam nyane sekawenang, tulung 2, sesanganan sarwa galahan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-atur ring Ida Bhatari Prethiwi, yan nyatur magenah ring sor utawi ring tengah.

14. SESAYUT PRATISTHA KAWI:

Medasar antuk dulang,duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin medaging tumpeng gede 1, tumpeng alit 2, tumpenge gde tancebin kawangen 3, tatebus telung pasang, antuk benang putih, benang suddhamala, benang tridhatu, tumpenge sane alit tancebin sarwa sekar, tulung 2, Sesanganan sarwa galahan, raka-raka sejangkep nyane, kojong rangkadan medaging rerasmen sudhang taluh, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-atur ring pelinggih-pelinggih utawi magenah ring banten pameraman/piodalan.

15. TATEBASAN DURGHA DEWI:

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane medaging tumpeng 1 panjang nyane sa-astha (asiku), makarowistha, kalpika, kawangen 1, ulam nyane ayam putih mapanggang, sesanganan raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-atur ring pura Dalem.

16. SESAYUT MUNGGAH TAPA:

Medasar antuk dulang,duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin tumpeng gde 1, muncuk tumpenge tancebin sekar putih akatih, pengawak tumpenge tancebin sekar putih mailehan,ulam nyane taluh ayam 1, tulung 2, Sesanganan sarwa galahan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-atur ring luhur utawi ring banten pameraman utawi ring tengah.

17. SESAYUT GIRI KUSUMA

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane medaging sekar solas warna, duwur sekar nyane genahang tumpeng gde 1, muncuk tumpeng tancebin taji 11 katih, rikala nanceban tajine mangdane mamona, bongkol tumpenge medaging kawangen 11 siki, sedah who 4 ceper, tubungan 4 ceper, Sesangan sarwa galahan, raka-raka sejangkep nyane, tulung 11, daksina 1, arthanya 1100, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki magenah luhuring akasa utawi ring banten pameraman/piodalan.

18. SESAYUT SYAMANI LOKA :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane medaging tumpeng ageng 1, tumpeng alit 4, tumpenge sane gede magenah ring tengah kaiter antuk tumpenge alit, muncuk tumpenge sane gede medaging kulit taluh bebek medaging minyak miwah sigi (Damar taluh), tulung 2, sedah who, sesanganan sarwa galahan, raka-raka sejangkep nyane, ulam nyane sakasiddhan, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki ka-atur ring Ida Bhatara Gana, magenah ring luhur tan dados ring sor.

19. SESAYUT BRAHMASTAWA DEWA :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane medaging tumpeng 1, matanceb kayu mas 11 muncuk, ulam nyane udang, sesanganan raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki ka-atur ring Pura Prajapati.

20. TATEBASAN SARI WREDDHI :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane medaging tumpeng ageng 1, tumpenge mawarna catur, dasar nyane selem, duwur nyane barak, susunin antuk nasi putih saha muncuk nyane nasi kuning, ketipat sari 4, sesanganan sarwa galahan, raka-raka catur warna, ulam nyane ayam brumbun mapanggang, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki ka-atur ring Pura Bale Agung.

21. TATEBASAN BAGIA SETATA SARI :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi penek ageng 1 (nasi sodaan), metatakan don kayu sugih mailehan, sesanganan sarwa galahan, raka-raka sejangkep nyane, ketipat bagia 6, ketipat sari 6, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki ka-atur ring Ida Bhatara Sedahana.

22. TATEBASAN PAMAHAYU SOT :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin beras aperapata, base tampelan, benang atukel, jinah 225, duwur nyane susunin antuk nasi maklongkong 1, duwur nasine medaging tulung urip 1 medaging nasi ulam taluh bekasem, kawangen 11 siki, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, sangku medaging toya anyar, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki munggah Sanggar Kamulan.

23. SESAYUT ARDHANARESWARI :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin tumpeng mawarna putih kuning padha abungkul, tulung matangga 2, medaging nasi putih asiki, medaging nasi kuning asiki, kawangen 2, base silih asih, toya anyar atakir, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki magenah ring banten munggah ring Surya utawi ring pelinggih Padmasana.

24. SESAYUT/TATEBASAN KUSUMA DEWA :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin tumpeng kuning 7 bungkul, ulam nyane taluh, tumpenge metatakan antuk ceper medaging takir misi sekar kuning, soang-soang tumpeng padha asiki, tumpenge metanceb kawangen padha asiki, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, ulam nyane sakasiddhan, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki mgena ring banten Pamereman/piodalan.

25. SESAYUT ADNYAWATI :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin tumpeng 11 bungkul, tumpenge metatatkan sekar ura, metanceb lilit linting magrenteng jinah bolong padha asiki soang-soang tumpeng, sampyan penek padha ngawa soang-soang tumpeng, ulam nyane itik maguling, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki magenah ring banten pamereman/piodalan.

26. TATEBASAN DIRGHAYUSA BHUMI :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi penek ageng 1, ulam nyane ayam mapanggang, taluh madadar, gerang kepiting, balung katupang, calon pawinda, beras akulak, tatebus tridhatu, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki magenah ring banten pameraman/piodalan.

27. SESAYUT PABRESIHAN :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi punjungan ageng 1, tasik atakir, ulam taluh madadar, sekar putih 5 katih, kawangen 1, sedah woh, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane , penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki magenah ring banten pameraman/piodalan utawi munggah ring pelinggih.

28. SESAYUT TRI GANGGA :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin tumpeng selem 3 bungkul, ulam nyane ayam selem mapanggang, kawangen 3, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane , penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki ka-atur ring Ida Bhatara Gangga, utawi kaanggen rikala Pelastian mwang Ngangkid.

29. SESAYUT PANGASTI DEWA :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut antuk busung, susunin antuk akin putih, duwur nyane dagingin tumpeng 2, beras aceheng, jinah 225, benang atukel, tulung urip 2, maulam pudak, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki magenah ring banten pameraman/piodalan utawi munggah ring pelinggih.

30. SESAYUT PANGENTEG LINGGIH :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, susunin antuk kain putih, duwur nyane dagingin beras akulak, benang atukel, jinah 225, susunin antuk tumpeng lelima (5) bungkul, tumpenge tancebin orti alit padha asiki, kawangen 5 masadah ring tumpenge, tulung urip 5, tipat kedis 5, maulam ayam putih mapanggang, sesanganan sarwa galahan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki ka-anggen rikala ngenteg linggih.

31. SESAYUT MERTHA DEWA :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin penek ageng 1, beras atakir, kawangen 1, ulam sakasiddhan, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki magenah ring banten Pameraman/Piodalan.

32. TATEBASAN MERTHA TEKA SAHI :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin tumpeng 1, ulam nyane saka siddhan, kawangen 1, minyak cendana atakir, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki ka-atur ring Ida Bhatari Sri utawi ring Jineng.

33. TATEBASAN KUKUS HARUM :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin jaja kukus putih miwah jaja kukus selem, susunin nasi masisir, madaging carawis, asep menyan, ring sisin nasine medaging minyak, medaging tadah sukla, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki magenah ring banten piodalan/ pameraman.

34. SESAYUT MERTHA UTAMA :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin beras kuning susunin nasi penek 1, sesanganan, raka-raka sarwa galahan, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki ka-atur ring Bhatara Sri utawi ka-anggen rikala upacara negtegan.

35. SESAYUT SARI UTTAMA :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin penek gede 1, muncuk nyane tancebin bawang putih. muncuk cemara, padhang kasna, tunjung, ring sor nyane tancebin sekar mawarna, ulam nyane ayam mapanggang, sesangan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara Negtegan karya.

36. SESAYUT LANGGENG AMUKTI SAKTI :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin penek ageng 1, medaging kalpika 5, muncuk don dapdap, sesangan, raka-raka sarwa galahan, ulam nyane sakasiddhan, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki magenah ring banten Piodalan/pameraman.

37. TATEBASAN PRAYASCITTA SARI :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin tumpeng putih mamuncuk kuning panjang nyane sa-astha, penek kuning 4, maaled nasi catur warna, ulam itik putih maguling, sesangan raka-raka sarwa pat, tumpenge matajer sekar tunjung putih, penek nyane metanceb kedapan mwang sekar Nagasari, padha 5 katih, katipat sari 5, tulung urip 5, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, kawangen manut tumpeng, sampyan nagasari, canang pahyasan, kalungah nyuh gadhing. Tatebasan puniki ka-anggen rikala Pecaruan Miwah rikala Pelastian.

38. SESAYUT PRAYASCITTA BHUMI :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin tumpeng sya (9) warna manut tatanin manca desa, katipat siddha purna, katipat Pandawa, katipat sari, tulung urip, tulung sangkur, sesangan raka-raka sarwa 5, bantal pudak 5, pisang gadhing 5, ulam nyane itik putih maguling, Lis, Padma, tumpenge ring tengah matanceb orthi, miwah tumpenge matanceb sekar manut warnaning tumpeng, kawangen 9, tunjung tri warna, Daksina 1 jinah 400, tumpenge sami tancebin sekar sulasih miyik, muncuk don dapdap, tatebus 9 warna, canang harum, canang pabresihan, kalungah nyuh gading, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sami eteh-eteh nyane malakar antuk busung nyuh gadhing. Sesayut puniki ka-anggen rikala ngawentenan Karya agung.

39. SESAYUT PRAYASCITA KAWI :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin tumpeng gde 1, tumpeng alit 2, tumpenge sane gede tancebin kawangen 3, tatebus 3 pasang, antuk benang putih, suddhamala mwang tridhatu, tumpenge sane alit tancebin sarwa sekar, tulung 2, sesangan sarwa galahan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki magenah ring Madhya.

40. TATEBASAN PRAYASCITTA ASIH :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin sega/nasi popolan, ulam nyane ayam mapecel, katipat kukur, macarawir tetanduk 4, kacang komak padha atangkih, sesangan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

41. TATEBASAN PRAYASCITTA PAGEH :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin penek 9, matanceb muncuk don dapdap 9 muncuk, tulung 9, katipat 9, sehet mingmang 9, ulam nyane ayam mapanggang, sesangan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki kaanggen ring Kamanusan rikala mapageh urip.

42. TATEBASAN MERTHA RAWUH SAHI :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi penek 5, maulam bija tatus 5 takir, kawangen 5, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki ka-atur ring Hyang Sri Suci utawi Sang Hyang Amertha, taler kaanggen ring pedagangan.

43. TATEBASAN SARI RAWUH SAHI :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin tumpeng brumbun 1, maulam ayam brumbun mapanggang, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, Sesayut puniki ka-atur ring Pedagangan ring Sang Kala Goncang, sane ngamel sedhanane ring Pedagangan.

44. SESAYUT PASUPATI

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin tumpeng barak 1, maulam ayam biying mapanggang, daksina 1, jinah 225, rumbah gile/lawar getih matah alimas, calon lebeng asibak 10 besik, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, sami eteh-eteh nyane malakar antuk don andong bang. Sesayut puniki kaangen rikala Tumpek Landep, ka-atur ring Ida Sang Hyang Pasupati.

SESAYUT ANGGEN RING UPACARA MANUSA YADNYA:

45. SESAYUT CITTA RENGGA:

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi selem, ulam nyane ayam selem mapanggang, mapacel mabasa mica ginten, nasine matanceb sekar selem 4 katih, ayame mapukang-pukang dados 5, winangun urip, magenah duwur nasine, sesangan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus selem. Sesayut puniki ka-anggen rikala mabayuh Pawetonan ring rahina Soma.

46. SESAYUT NILA KUSUMA JATI :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi selem klopokan, ulam nyane ayam ireng mapanggang, masambel mica ginten, siniyokan lenga/minyak, sasrojan, ayame mapukang-pukang dados 5 winangun urip, magenah duwur nasine, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, daksina 1, jinah 4444, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasantatebus ireng. Sesayut puniki ka-anggen rikala mabayuh Pawetonan ring rahina Soma.

47. SESAYUT WIRA KUSUMA :

Medasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi jingga, ulam nyane ayam kelawu mapanggang, mapukang-pukang dados 5 winangun urip, magenah duwur nasine, masambel, sesawur kacang komak, sesangan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, Pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasantatebus jingga. Sesayut puniki ka-anggen rikala mabayuh Paweton ring rahina Anggara.

48. SESAYUT JINGGA WATI KUSUMA :

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi kuning tinalopokan, ulam nyane ayam kelawu kuning mapanggang, mapukang-pukang dados 5 winangun urip, magenah duwur nasine, dagingin sesawur sambel cabe, siniyokan lenga/minyak, matanceb sekar kuranta 3 katih, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, panyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus kuranta/jingga. sesayut puniki ka-anggen rikala mabayuh Pawetonan ring rahina Anggara.

49. SESAYUT PURNNA SUKHA :

Madasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi kuning, masamsam dalima wanta, ulam nyane ayam putih syungan mapanggang, mapukang-pukang dados 5 winangun urip, matanceb sekar cempaka kuning 7 katih, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus kuning. sesayut puniki anggen rikala mabayuh Pawetonan ring rahina Budha.

50. SESAYUT PITA KUSUMA JATI :

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi kuning tinelopokan, ulam nyane ayam putih syungan mapanggang, mapukang-pukang dados 5 winangun urip, magenah duwur nasine, mesesawur sambel isen, siniyokan lenga/minyak, sekar kuning 7 katih, sesangan , raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, daksina 1, jinah 7777, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus kuning. Sesayut puniki ka-anggen rikala mabayuh Paweton ring rahina Budha.

51. SESAYUT GANDHA KUSUMA JATI :

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi dadu, ulam nyane ayam wangkas mapanggang, mapukang-pukang dados 5 winangun urip, magenah duwur nasine, peresing tebu ratu, sesanganan , raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus dadu. Sesayut puniki ka-anggen rikala mabayuh Paweton ring rahina Wrespati.

52. SESAYUT PAWAL KUSUMA JATI :

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi dadu tinelopokan, ulam nyane ayam wangkas mapanggang, mapukang-pukang dados 5, winangun urip, magenah duwur nasine, masambel kacicang, siniyokan lenga/minyak, sesawur, sekar ucuk dadu 8 katih, sasrojan, sesangan , raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, daksina 1, jinah 8888, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus dadu. Sesayut puniki ka-anggen rikala mabayuh Paweton ring rahina Wraspati. Rikala pawetonan nyane ring rahina wraspati, upakaranyane patut kawewehin antuk banten salah ukur, riantukan pawetonan nyane matehang piodalan Ida Bhatara Guru, sering pacang mamilara. Kawentenan upakaran nyane pateh sekadi tetandingan banten Pangambian sakewanten maweweh bantal pudak 8 besik, yan lanang sang maweton banten nyane maulam bebek maguling, yan istri sang maweton banten nyane maulam ayam mapanggang, sesampune puput natab bebanten nyane, sang maweton raris ngajeng/ngerayunin ulam nyane matimpal bantal, raka-raka nyane matimpal nasi, sampunika kawentenan pamargin nyane.

53. SESAYUT WILET RAJABHIRA :

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi maaru antuk toya cendana mamuncuk tunjung biru, ulam nyane ayam kelawu abu-abu mapanggang, mapukang-pukang dados 5, winangun urip, magenah duwur nasine, sekar biru 6 katih, sesangan , raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus biru. Sesayut puniki ka-anggen rikala mabayuh Paweton ring rahina Sukra.

54. SESAYUT RAJA KUSUMA JATI :

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi pelung tinelopokan, maulam ayam serawah biru mapanggang, mapukang-pukang dados 5, winangun urip, magenah ring duwur nasine, masambel cabu bungkut, siniyokan lenga/minyak lurungan, sekar teleng biru 6 katih, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, daksina 1, jinah 6666, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus biru. Sesayut puniki ka-anggen rikala mabayuh Paweton ring rahina Sukra.

55. SESAYUT KUSUMA GANDHAYUDHA :

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi barak, maulam ayam biying bang karna mapanggang, mapukang-pukang dados 5, winangun urip, mapecelperesing tebu cemeng, mabasa mica ginten, sekar barak 9 katih, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus barak. Sesayut puniki ka-anggen rikala mabayuh Paweton ring rahina Saniscara.

56. SESAYUT GNI BANG KUSUMA JATI :

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi barak tinelopokan, maulam ayam biying mapanggang, mapukang-pukang dados 5, winangun urip, magenah duwur nasine, mesesawur sambel cabe ginoreng tan tineresan, sekar pucuk bang 9 katih, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, daksina 1, jinah 9999, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus barak. Sesayut puniki ka-anggen rikala mabayuh Paweton ring rahina Saniscara.

57. TETANDINGAN TATEBASAN LARA MALARADAN :

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi kuning apasang mawadah tangkih masibeh antuk busung, maulam janganan paku manut uriping dina sang mapawetonan, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ma-anggen ring upacara manusa yadnya/Pawetonan.

58. TETANDINGAN TATEBASAN SAPUH LARA :

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi mawadhah tangkih petang (4) tangkih, ambengan 4 katih mategul antuk benang tridhatu, maulam kacang komak 4 tangkih, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Tatebasant puniki ma-anggen ring manusa yadnya utawi ring pawetonan.

59. TATEBASAN DHARMANINGANGKEB SARI :

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi putih maklongkong 1, nasi barak maklongkong asiki, nasi selem maklongkong asiki, madaging kojong rangkadan padha soang-soang tumpeng/nasi, ring soang-soang nasi macongger antuk padang derman miwah don nagasari, uyah atakir, sedhah woh, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus warnaning nasi. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara pangekeban ring upacara manusa yadnya.

60. TETANDINGAN SESAYUT BAYU RAWUH SAHI :

Madasar antuk dulang, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi popolan duwur nyane susunin antuk cawan medaging nasi masusun sesawur kacang tancebin taluh bebek lebeng abungkul, taluh nyane tancebin lilit linting 1, sekar cempaka 3 katih, munuk don pandan 3 muncuk, sesangan , raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus kuning. Sesayut puniki maanggen rikala upacara manusa yadnya utawi ring pawetinan.

61. TETANDINGAN SESAYUT PANGENTEG BAYU:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi klopokan aiki, susunin tumpeng gurih asiki, penek asiki, maileh antuk takir 5 medaging toya pancoran 5 soan, base tampelan 5, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ma-anggen rikala upacara manusa yadnya/pawetonan.

62. TETANDINGAN TATEBASAN SIDDHA SAMPURNNA :

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi punjungan 1, ketipat siddha purnna 5, ulam nyane udang, sekar barak, sedah woh, kawangen 1, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Tatebasan puniki ma-anggen rikala upacara manusa yadnya/pawetonan.

63. TETANDINGAN SESAYUT SABUH RAH :

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin Tumpeng barak asiki, macongger sekar pucuk bang 1, getih matah atakir, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. sami eteh-eteh nyane malakar antuk don andong bang. Sesayut puniki ma-anggen rikala upacara manusa yadnya Munggah Deha sang istri.

64. TETANDINGAN SESAYUT NGRAJA SINGHA :

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng 9 bungkul, sami makalung maplekir busung, tulung urip 9, ketipat siddha purnna 9, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ma-anggen rikala upacara manusa yadnya munggah Deha sang lanang.

65. TETANDINGAN SESAYUT DREMAN ANGUPTI SARI :

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi klopokan selem, duwur nasine susunin antuk nasi kuning, maulam taluh malablab, reb pinarah lelima, lawe pat, base sulasih/silih asil, tuli ingapon, kedapan nagasari, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus selem. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara Pangekeban ring manusa yadnya.

66. SESAYUT PATEMON/PAWARANGAN :

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng barak 1, maulam ayam biying mapanggang, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus barak. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara Pawiwahan, kegamel antuk sang meraga istri. maka nyasa kama bang.

67. SESAYUT PATEMON/PAWARANGAN :

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng putih 1, maulam ayam putih mulus mapanggang, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus putih. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara Pawiwahan, maka nyasa kama petak, kagamel ring sang lanang.

68. IKI TATEBASAN BIYAKALA :

Anggen rikala pakala-kalaan Pawiwahan: Tetandingan nyane, medasar antuk ngiyu duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane medaging nasi makaput antuk don biyu kayu asiki, tancebin bawang jahe maulam balung gagending, getih matah atakir, isuh-isuh, sampat, tulud, mategul antuk benang tridhatu, base tulak, lis peselan, bebuhu, padma, toya aruan atakir, pras tulung sesayut, penyeneng alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, tatebus putih, sesedep tepung tawar, coblong asiki, payuk pere asiki, sami eteh-eteh nyane malakar antuk slepan. Tatebasan puniki ka-anggen rikala Pakala-kalan pawiwahan.

69. SESAYUT PURNNA ASIH:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk kain selem lan kain kuning magambar Smara Ratih, aled sesayut nyane melakar antuk busung nyuh gadang, medaging beras, ketan lan injin, susunin antuk nasi pangkonan asibak selem asibak kuning, sisin nyane medaging tumpeng selem 4, tumpeng kuning 7, canang sari, canang pangrawos, canang gantal, sekar selem, sekar kuning, tulung 2, ulam ayam ireng mapanggang, ayam putih syungan mapanggang, magenah nganutin tumpeng, sami winangun urip, jinah 225, jangan bayem luhur aceper, sambel mica ginten atakir, tabya bungkut atakir, kalungan nyuh gadang 1, lis senjata antuk busung, padma, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, tatebus selem lan kuning. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara pawiwahan.

70. TATEBASAN PAMLEPEH:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin beras acatu, matatakan kampil anyar, base tampelan 5, susunin antuk tumpeng barak 1, maulam sere barak (sere udang), sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, salaran saha tegen-tegenan antuk tebu cemeng, kalungah nyuh gadang 1, lis peselan, padma, isuh-isuh, daksina 1, jinah 225, benang atukel, sampyan nagasari, canang pahyasan, coblong 1, payuk pere 1. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara Negteg Pulu.

71. SESAYUT SUGIH RENDAH:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng putih asiki, kailehin antuk tumpeng alit 8 bungkul, manut warnaning pangider-ideran, ring tumpenge sang ageng genahang katipat cakra asiki, kojong rangkadan, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara Negteg Pulu.

72. SESAYUT JIWA SAMPURNNA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi klopokan 1, ulam nyane balung gagending, jangan kinulub (melablab) mawadah takir, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen ring manusa yadnya.

73. SESAYUT KATUTUTAN:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi klopokan 1, tinumpangan nyuh masisir, rerasmen genep, ring samping tumpenge kaputang basan ubad, pamor/apuh akaputan, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara manusa yadnya ring Pagedong-gedongan sang mobot.

74. SESAYUT TULUS DADI:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi penek barak 1, nasi penek selem 1, ulam nyane ayam selem mapanggang, sedah anuting uriping dina pagutan jinapit tunggal, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara pagedong-gedongan sang mobot.

75. SESAYUT TULUS HAYU:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi putih kuning jinampit tunggal, ulam nyane ayam putih syungan mapanggang, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara Manusa yadnya Pagedong-gedongan sang mobot.

76. SESAYUT PAMAHAYU TUWUH:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi penek gde 1, keapit antuk tumpeng tri warna (putih, selem, barak padha asiki), maulam ayam srawah mapanggang, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara manusa yadnya pagedong-gedongan sang mobot, miwah rikala mapahayu kauripan.

77. SESAYUT DIRGHAYUSA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi sasahan masiwer antuk busung, kailehin antuk penek 4, ulam nyane ayam mabetutu, nasine tancebin muncuk don dapdap, clekontong 4, kawangen 4, dagingin cerawis, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara manusa yadnya.

78. SESAYUT SAMBUT URIP:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi kuning, ulam olahan bebek sawangan, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Stawa Sang Hyang Yogiswara, Sang Hyang Mrtyunjaya. Sesayut puniki ka-anggen rikala manusa yadnya rikalaning wang kasambut.

79. SESAYUT DASA PAGEH:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng gede 1, ulam nyane lalada ayam utawi bebek wenang, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala manusa yadnya, rikala mapangidep hati.

80. SESAYUT PAMANDA YUSA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng panca warna 5 bungkul, maaru antuk toya cendana, tinanceban sekar manca warna, kawangen 5, sesangan, raka-raka sarwa lima, ulam nyane itik maguling 1, masekar wangi-wangi, tumpenge meambed benang 9 warna, gerang kepiting, isin sawah, gerang agung, isin alas, isin tukad, sami padha magoreng, mawadhah takir, soring taledan medaging beras 2 kulak, jinah 500, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala manusa yadnya. Sesayut puniki patut kawewehin antuk Sesayut Pangenteg Bayu.

81. SESAYUT PANYEGJEG TUWUH:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi nasi tumpeng 9 bungkul, ulam nyane ayam brumbun 2 ukud, maolah dadi 9 tanding, balulang nyane winangun urip, biyu ahijas, tatebus tridhatu, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala mapahayu jagat miwah mapahayu kauripan.

82. TATEBASAN PAGEH URIP:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi putih akulak tinelopokan, duwur nyane susunin tumpeng putih kuning padha asiki, maaru antuk toya cendana, pinageran wesi 9, tumpenge masekar cempaka putih kuning pada apasang, tunjung putih lan biru padha asiki, sesanganan, raka-raka sarwa suci, magula tebu, pisang gadhing ahijas, tulung urip, tulung sangkur padha 5 siki, katipat pandawa, katipat sari, ulam itik maguling, tatebus putih kuning, sedah woh roro ingapon, canang miyik-miyikan, canang pabresihan, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari. Sesayut puniki ka-anggen rikala mahayu jagat miwah mahayu sarira.

83. SESAYUT /TATEBASAN KUCUP MANDI:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng ageng 1, tinancebin tabya asiki, ulam nyane taluh, kacang komak pada mawadhah tangkih, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen ring manusa yadnya.

84. TATEBASAN SAPUH LARA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi mawadhah tangkih 4 tangkih, ambenan 4 pesel, tegul antuk benang tridhatu, kacang komak 4 tangkih, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala manusa yadnya utawi nyayut wang wawu seger.

85. TATEBASAN ATMA TEKA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi mawadhah piring sutra duwur nyane susunin taluh medadar mapinda padma, tancebin sekar tunjung 1, kawangen 1, sesangan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala manusa yadnya utawi rikala nyayut premananing wang lara.

86. TATEBASAN PEPEK TUWUH:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng asiki, maileh antuk rerasmen, rujak alimas, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala manusa yadnya.

87. TATEBASAN NGANYUT LARA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng 5 bungkul manca warna, genah nyane nyatur desa manut warnaning tumpeng, ulam nyane ayam brumbun mapanggang, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, lis 1, padma 1, kalungah nyuh gadhing 1, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala manusa yadnya utawi ngalukat wang lara.

88. SESAYUT GERING MERARADAN:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi mawadhah tangkih antuk ron masibeh busung nganutin urip panca wara, medaging kacang komak, metanceb lidin ron, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara Manusa Yadnya.

89. SESAYUT LARA TAN TINAMBAN:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi pulung catur warna, ulam nyane ayam putih syungan mapanggang, sate 7, calon 7, kawangen 7, tatebus putih, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala manusa yadnya utawi nyayut wang lara.

90. TATEBASAN GNI ANGLAYANG:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng 5 bungkul, ring tengah tumpeng agung, mawarna barak 4 bungkul, padha aron-aron, padha gurune, padha madaging taluh, ulam nyane ayam biying sapelaken mapanggang, magenah nangkeb tumpenge ring tengah, tatebus 8 warna, sesanganan, raka-raka sarwa galahan, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala wang alukat.

91. SESAYUT SAMBUT URIP:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi sasahan maulam ati bawi, aji 9 aja ngimbuhin, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala manusa yadnya.

92. SESAYUT PANYEGJEG TUWUH:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin penek ageng 1, ketipat sawarnan nyane, sate asem pinanggang, sesanganan sarwa galahan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen mapahayu tuwuhing jagat miwah mapahayu tuwuhing manusa.

93. TATEBASAN PANCA KELUD:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin tumpeng poleng maplekir asiki, kawangen 5, padhang lepas 5 katih, muncuk ambengan 5 muncuk, angget sehet mingmang, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Saha maweweh sesayut nyatur desa, sane kangin matatakan antuk aled sesayut alit, medaging tumpeng putih asiki, maulam nyalian, sane kelod matatakan aled sesayut medaging tumpeng barak asiki, maulam udang, sane kawuh metatakan aled sesayut medaging tumpeng kuning asiki, maulam yuyu, sane kaja metatakan aled sesayut medaging tumpeng selem asiki, maulam lele, sane ring tengah metatakan antuk aled sesayut medaging tumpeng brumbun asiki, maulam sradu, padha medaging sesanganan raka-raka sejangkep nyane, sampyan nagasari pada ngawa soang-soang tumpeng, kalungah nyuh gading 1, coblong 1, payuk pere 1. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara Bhuta Yadnya utawi ring padengen-gengenan sadurunge pacang mapawintenan Kepemangkuan.

94. SESAYUT PAMIAK KALA:

Madasar antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi mawadhah ceper, nasine mapiyak dados 4 belatin antuk don pandan, maulam bawang jahe, kawangen 4, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara Bhuta Yadnya.

95. SESAYUT PANUNDUNG KALA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng 2 bungkul, tumpenge tancebin taji ngaad padha asiki, maulam sate ayam biying kuning, tulung urip 2, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara Bhuta Yadnya.

96. SESAYUT DURMANGGALA:

Madasar antuk dulang/ngiyu duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi penek matanceb bawang jahe, sere barak (udang), daksina 1, jinah 225, ketipat kelanan, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, lis peselan, padma, ulam ayam ireng mapanggang, sampyan nagasari, canang pahyasan, sami eteh-eteh nyane malakar antuk slepan. Sesayut/Tatebasan puniki ka-anggen rikala upacara Bhuta Yadnya.

97. SESAYUT SUDDHAMALA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi klopokan maplekir 1, nasi kepelan 5 kepel, putih barak, kuning, selem , brumbun, sami padha matatakan don sudhamala, matanceb/susunin sekar sudhamala, maulam ayam sudhamala mapanggang, katipat sudhamala 5, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus tridhatu.

98. SESAYUT JAGA SATRU:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tadekan sakulak, maulam ayam ingolah dados sesate 5, tum 5, ebatan 5 tanding, nyahnyah gringsing, gula kelap mawadhah ceper nganutin dina pancawara, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara Bhuta Yadnya.

99. SESAYUT KALA PURNNA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi maklongkong 1, kojong rangkadan 1, nasine maileh antuk sekar, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara Bhuata Yadnya.

100. TATEBASAN SAPUH AWU:

Medasar antuk tetempeh/ngiyu, masrembeng, duwur nyane susunin antuk aled sesayut antuk don pandan maiseh, duwurnyane susunin antuk tumpeng ageng asiki, lilit linting 1, lidi 3 katih, ambengan 11 katih, danyuh saha paangan nyuh gadhing apesel, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, wakul panyrimpenan masampyan nagasari, sasedep tepung tawar, toyan segara, toyan tukad/telabah, penyeneng alit 1, pras alit 1, lis peselan 1, padma 1, daksina 1, ketipat kelanan, bungkak/kalungah nyuh gadhing 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara Bhuta Yadnya, Ngeruwak tanah utawi nyapuh.

101. TATEBASAN JAGA SATRU:

Madasar antuk tetempeh/ngiyu masrembeng, susunin aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi wong-wongan barak 2 tanding, nasi wong-wongan putih 2 tanding, maulam bawang jahe, nasi kojongan maulam bawang jahe 9 kojong, nasi kepelan 9 kepel, daksina 1, jinah 225, sodaan, ketipat kelanan, penyeneng alit 1, pras alit 1, dhupa 11 katih, tatebasan puniki ka-atur ring Hyang Ibu Prethiwi, rikala pacang ngruwak utawi nyapuh tanah miwah ring sajeroning Bhuta Yadnya.

102. SESAYUT JAGA SATRU:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi urahan dandangan akulak, ulam nyane ayam gumerot ingolah, balung nyane magoreng, winangun urip, getih nyane linangsub, sate calon 6 katih, pencok kacang, tuwak saguci, pisang satangkep(ahijas), sedah woh manut uriping dina, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala mapahayu bale cacad, mekadi umahin tabwan, nyawan lan sane siyosan, sane ngawinan bale ne cacad.

103. ITI SESAYUT GURU PIDUHKA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin beras akulak, ginawe tumpeng ageng mapucak taluh bebek lebeng, ulam nyane pitik putih ginuling, tumpenge masawung maplekir, lawe/benang atukel, jinah 225, tulung agung 1, kawangen 3, katipat siddhapurna 1, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala Maguru Piduhka.

104. ITI TATEBASAN BENDHU PIDUHKA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng 1, ulam nyane rerasmen, sudang taluh, tulung 1, canang pawitra maraka sesanganan bendu, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala ngaturang Bendu Piduhka.

105. SESAYUT DURMIKI:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng 1, kawangen 1, katipat sidha hayu 1, tulung urip 1, tulung sangkur 1, kalungah nyuh gadhing, lis peselan, padma, cameng asiki, sujang asiki, ulam nyane ayam sebulu-bulu mapanggang, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

106. SESAYUT PRABHU WIBHUH:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng 1, beras 2 catu, ulam nyane jatah asem, lembat, kablet, kakuwung, gunting, pemada, brengkes, dadeleg, sami padha 5 katih matanceb maileh ring tumpenge, jangkepin saha ebat-ebatan nyane, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

107. TATEBASAN RATU KASELIR:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng ageng 2 bungkul, tumpeng alit 9 bungkul, kacang komak soroh 9, calon 9, taluh 9, aledan pras gede, beras acatu, jinah 225, kojong tundak 27, ancek suddhamala 2, raka-raka soroh besikan/bungkulan, biyu kayu 2 ijas, buntilan nyem 2, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

108. SESAYUT PAGEH URIP:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi putih tandekan akulak, tinelopokan, tinumpangan tumpeng kuning padha asiki, tumpeng punika masekar cempaka putih kuning padha apasang, tunjung putih, tunjung biru padha akatih, sesanganan sarwa suci, magula tebu, pisang gadhing ahijas, raka-raka sarwa galahan, tulung urip, tulung sangkur padha 5 besik, ketipat pandawa, katipat siddha purnna, katipat sari, ulam nyane itik maguling, tatebus putih kuning, sedah roro ingapo, canang harum, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pabresihan. Sesayut puniki ka-anggen rikala mapahayu kauripan, utawi mapahayu wang wus wreddha.

109. SESAYUT IMBUH TUWUH:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi putih dena bresih, tanekan akulak agung, sesawur ajumput, ulam nyane sawung pintel, sudang taluh, dandanan tulung 5, tadah pawitra, biyu ahijas, raka woh-wohan sapanca dandanan, tasik cememng, tatebus putih, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. sesayut puniki ka-anggen ring kamanusan.

110. SESAYUT PEPEK TUWUH:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng asiki, ngideran nasi penek manut panca wara, rujak alimas, pencok kacang, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen ring Kamanusan

111. SESAYUR PURNA JIWA:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi sokan pinilung 3, ulam taluh melablab, mapah tiga, tinanceban sekar tunjung, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

112. SESAYUT DREMAN MAKOLIHAN:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi klopokan, maulam taluh pinecel, sudang ukudan, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. banten-sesayut.

113. SESAYUT DREMAN WISESA:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi klopokan, tinumpangan nasi injin, ulam nyane daging kebo, jejatah lembat asem padha 5 katih magoreng, taluh madadar 1, sesawur, tancebin muncuk bingin, muncuk nagasari padha 5 pesel, mategul antuk benang tridhatu, tatebus ireng, sedah ambungan, buah bancangan, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

114. SESAYUT TAN KENENG KUKIH:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi lebaran, ulam taluh melablab abungkul, celekang ring nasine mangdane ilid, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

115. SESAYUT BIYAKALA AGUNG:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin tumpeng abungkul, berasan 2 catu, tumpeng alit 4 bungkul, tulung 5, ulam nyane sate asem, sate lembat, calon padha 5 katih, ebat-ebatan 5 tanding, ayam biying mapanggang, balung gagending, jajron, pisang apasang, beten aled sesayut nyane medaging beras acatu, benang atukel, jinah 200, mapagpag sampian gunting 5, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

116. SESAYUT GUNUNG SARI:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin tumpeng agung 1, ulam nyane kacang komak, ayam mapanggang, tumpeng nyane tinancebin sarwa sekar, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

117. SESAYUT PANYEGJEG URIP:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin tumpeng abungkul, beras 2 catu, ulam nyane ayam mapanggang, saha tumpeng alit manut wuku, kacang komak miwah rerasmen manut wuku, saha bantal agalah, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara manusa yadnya.

118. SESAYUT SUKHA WREDDHI:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng 3 bungkul, genah nyane mejajar, tumpenge tancebin sekar, kojong rangkadan, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

119. SESAYUT NGALIWATAKEN SEMAYA:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi putih, maulam taluh madadar, gerang, macongger bungan dapdap, sekar cempaka, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

120. SESAYUT PULAWA BAYA:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi 9 pulung, katipat kedis 9, tulung 9, sekar tunjung 9 katih, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, rerasmen inideran katipat miwah tulung, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala nyayut wang kalebu/hanyut ring segara.

121. SESAYUT PURNAMA SADA:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng 2 bungkul, masawung maplekir antuk busung, tumpenge matatakan antuk don miana cemeng, kawangen 2, majinah padha 11 keteng, sekar sarwa wangi, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus putih.

122. SESAYUT PANCA RENGGA:

Medasar antuk dulang anyar marajah/magambar cakra, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng putih 5 bungkul, maulam ayam putih mapanggang, kawangen 5 , sesanganan, raka-raka sarwa galahan, sedah woh, pisang kembang ahijas, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari antuk busung nyuh gadhing, aled sesayut nyane antuk busung nyuh bulan, canang pahyasan tatebus putih.

123. SESAYUT TADAH KALA:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi punjungan, tanekan akulak, tinanceban tingkah nyane kadi katik bagia medaging sekar tunjung tri warna, ulam nyane bebek selem maguling, tulung urip 5, katipat siddha purna 5, katipat bagia 5, kalungah nyuh gadhing kinasturi 1, kalipata sami padha masekar akatih soang-soang, daksina 1, jinah 800, sesanganan, raka-raka sarwa galahan, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut punika ka-atur ring Hyang Hyanging Prethiwi, mwah ring Hyang Ananthaboga, pamargin nyane rikala jagate kageringan.

124. SESAYUT KENENG UPAYA:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi pulungan 3 pulung, katipat siddha hayu 3, genahang duwur nasine, ulam jejatah 3 katih, balung katupang 3, rerasmen kacang komak sami padha 3 takir, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

125. SESAYUT PANCA SANAK:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi 5 pulung, putih, barak, kuning, selem brumbun padha apulung, maulam ayam brumbun mapanggang genahang duwur nasine, dadaran antiga/telor 5, rineka senjata manut paider-ideran, kawangen 5, sedah sapatindih, tatebus panca warna lenga wangi buat wangi, sesanganan, raka-raka sarwa galahan, penyeneneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

126. ITI SESAYUT RAJA PINULAH:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi putih, taluh abungkul, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

127. ITI SESAYUT PASUPATI:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin wastra barak, dagingin beras barak 2 kulak, base tampelan 9, palawa bang, tumpeng barak 1, muncuk tumpenge susunin antuk dammar antuk kulit taluh medaging minyak lan sigi, beten damare punika tancebin sekar pucuk bang mailehan, warirang bang, sesanganan barak 9, raka-raka sarwa barak, biyu udang ahijas, tebu barak, kawangen 9 siki, tulung 2, ulam nyane ayan wiring mapanggang, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus barak apasang. Sesayut puniki ka-atur ring Ida Sang Hyang Pasupati.

128. ITI SESAYUT SANG HYANG JAGATPATI:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut antuk don purna jiwa, duwur nyane dagingin tumpeng putih mamuncuk barak 1, gerang kapiting, taluh bebek lebeng abungkul, jangan bayem marebus atakir, beras 2 takir, raka woh-wohan 7 soan, pisang mas tasak ahijas, ulam nyane ayam putih syungan mapanggang, kawangen 9, jinah 225, daksina 1, sesanganan, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari antuk don nagasari lan don kemoning, sampyan penyeneng lan sampyan pras nyane antuk busung nyuh gadhing.

129. ITI SESAYUT TRI DHATU:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, aled sesayut nyane malakar antuk don bingin, don kroya, don nagasari sami 15 bidang, duwur nyane dagingin nasi penek kuning 7 bungkul, matanceb sekar sari maileh, benang tridhatu, beras masasahan, sedah ingapon, jinah 200, maulam udang, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

130. ITI SESAYUT SUNSANG BARU:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi putih, maulam pencok bawi, lalamakan pataraning ancak, canang 7 tanding, sekar biru, jinah 11 keteng, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

131. ITI SESAYUT SUNGSANG BAYU:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi sapulung, ulam nyane sate bawi manut pawetonan, tulung agung 1, jinah 33 keteng, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit (tahenan) 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasantatebus putih.

132. ITI SESAYUT TULUNG MUSAN:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi biru, tanekan akulak, maulam ayam suddhamala, pinukangpukang dados 9 tekor, ginoreng asem, jangan 9 takir, penek agung 1, matanceb bawang tabya, jinah 9 keteng, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

133. ITI SESAYUT TRI SAKTI:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi nasi tumpeng 3 bungkul, kawangen 3, kayu sugih 2, mamuncuk padma asiki, ulam nyane ati mawilahan, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

134. ITI SESAYUT SANGHA WARA:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi tumpeng mapajang sa-astha musthi 1, maileh antuk tumpeng sya warna, manut warnaning pangider-ideran, ulam nyane atin itik mawilahan, ayam brumbun mapanggang 1, sekar 9 warna, tumpenge sami maplekir, sampyan tumpeng 9 siki, sesari 225, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki kamargiang maweweh antuk banten prayascitta kai, Durmangala, saha banten Pamiyak Kala.

135. ITI SESAYUT KALA SIMPANG:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi 3 pulung, maulam taluh bungkulan, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-atur rikala Bhuta Yadnya.

136. ITI SESAYUT PAGER WESI:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi punjungan, tanekan akulak, tancebin wesi, medaging sekar tunjung 3 warna, ulam nyane itik selem, tulung urip 5, katipat siddha purna 5, katipat bagia 4, kalungah nyuh gadhing kinasturi 4, katipat nyane sami masekar padha akatih, jinah 800, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala jagate gerah utawi kepanesan.

137. ITI SESAYUT PATULUNG URIP:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi putih, tulung nasi, ulam taluh maguling1, tulung alit 11, genah nyane ngilehin nasine punika, sampyan nagasari alit 11 siki, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus putih apasang.

138. ITI SESAYUT SURYA:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi mawarna kutus makepel-kepel, sarupaning warna padha asiki, medasar antuk nasi putih popolan duwur nyane tancebin sekar tunjung barak, kawangen 8, sedah sapatindih, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus manut warnaning nasi.

139. ITI SESAYUT AMANGGUH KEWUH:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin nasi biru ring tengah nyane kuning, gagempolan sekar cempaka ring tengah nyane, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus biru lan kuning.

140. ITI TATEBASAN KABUYUTAN:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane dagingin tumpeng agung 2 bungkul, ulam nyane ayam kelawu klidungan 1, daging nyane maolah jejatah 9, urab barak urab putih, linawar bawang jahe, kesuna cekuh, sere, gula, ayam hyane winangun urip ebat nyane, sajeng saguci, jangan sakawali, palawa don sembung, toya mawadah beruk anyar, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, winastru ring arepin karubuhan. Sesayut puniki ka-anggen rikala wenten karubuhan lumbung, graha, karubuhan taru agung. miwah sehananing karubuhan.

141. ITI SESAYUT SARASWATI:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut masibeh, duwur nyane dagingin penek barak, penek putih, penek selem padha asiki soang-soang warna, kojong rangkadan medaging rerasmen, sesanganan saraswati, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, canang lenge wangi burat wangi, tatebus nganutin warnanin penek. Sesayut puniki ka-atur ring Ida Sang Hyang Aji Saraswati.

142. Iti SESAYUT DURMIKI:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk tumpeng 1, katipat siddha hayu 1, tuung urip 1, tulung sangkur 1, kalungah nyuh gadhing kinasturi 1, ulam nyane ayam sebulu-bulu mapanggang, sujang saha cemeng padha asiki, lis peselan, padma, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

143. Iti SESAYUT BAYU LESU:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi aji keteng, taluh abungkul, bawang putih, sere barak, tasik atakir, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki bantenan ring sanggar.

144. Iti SESAYUT MAYA LUPA:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi 9 pulung, sami nasine mapupuk antuk kuning taluh, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Wus punika raris katatab, nasin nyane ka-ajeng antuk sang natab ngawit saking nasine sane ring tengah.

145. Iti SESAYUT KALA PREKEMPA:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi tandekan acatu agung, ulam nyane ayam pinecel, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, sedah anut dina, pisang satakep, bulung sawang anut dina, dadaring antiga/taluh, sesari 225, beras acatu, benang tatebus, sudang taluh, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

146. Iti SESAYUT NGIPI HALA:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi tumpeng 9 bungkul melakar antuk beras aceheng, ulam nyane ayam wiring mapanggang, sesanganan 9, raka-raka sarwa 9, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

147. Iti SESAYUT NIRBAHAYA:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi mawadhah limas 5 siki, kawangen 5, madaging jinah 11 keteng soang-soang, ulam nyane bawi ingolah, gagecok penumpuhakening/ susunin anut nasi manca warna, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

148. Iti SESAYUT WANG KALESON:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi tumpeng 1, tan kaungkulan, tan kawayangan, ulam nyane taluh binendem utuh abungkul, gerang, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

149. Iti SESAYUT PAJEG ASTAMAHA BHAYA:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi berasan petang catu, ulam nyane jejatah bawi, sate asem, lembat pada akutus katih, genep saha ebat-ebatan nyane, balung akutus, sami mawadhah ceper, taluh madadar, duwur taluh nyane tancebin sekar tunjung akatih, ebat-ebatan nyane tancebin sekar manutin warnaning pangideran, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus manca warna.

150. Iti SESAYUT ? TATEBASAN GNI GLAYANG:

Medasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi tumpeng 5 bungkul, ring tengah tumpeng agung, barak ne 4, padha aron-aron, payeh sekadi tumpeng gurune, padha medaging taluh ayam biying, ulam nyane ayam biying mapanggang, genahang ring duwur tumpenge ring tengah, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus kutus warna. Anggen ring Dewa-Yadnya utawi rikala maruwat/ malukat.

151. Iti TATEBASAN PANGULENG DEWA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk beras akulak, nyuh abungkul, taluh abungkul, gaguntusan/bija ratus, benang atukel, jinah 225, duwur beras nyane susunin sangku medaging toya anyar, lis sanjata pahideran masadah ring sangkune, padma 1, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, sampyan nagasari, canang pahyasan. Tatebasan puniki ka-anggen rikala mapahayu Pemangku.

152. Iti TATEBASAN PANGENTEG LINGGIH:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi bunter maplekit, duwur nasine susunin antuk nasi penek tri warna, matanceb sekar tri warna padha 5 katih, horthi 5 katih, tulung agung 1, tulung sangkur 2, katipat sesayut 1, ring pinggir nyane kaiter antuk sekar, sesanganan, raka-raka sarwa galahan, sedhah woh, katipat siddha purna 1, katipat cakra 1, Penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Tatebasan puniki ka-anggen rikala ngenteg linggih ring Parahyangan.

153. Iti SESAYUT PANGALANG HATI:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk penek bolong, maulam atin ayam mawilahan, bubuh pelasa atakir, byaung buluh atakir, nasi masisir atakir, nasi wedya misi unti atakir, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Tatebasan puniki kemargiang kawewehin antuk banten Tatebasan Prayascitta, Tatebasan Durmangala, miwah sesayut Pageh Tuwuh.

154. Iti SESAYUT GNI KENCANA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk tumpeng ageng 1, kawangen 11, sane 7 genahang ring luhuring tumpeng, sane malih patpat genahang ring bongkol tumpenge, tancebin taji 4 ring bongkol, ring muncuk 11, muncuk tumpenge tancebin sekar putih, ring bongkol tumpenge tancebin sekar 11 katih, daksina 1, jinah 1700, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, tulung, sedhah woh 4, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Tatebasan puniki ka-atur ring Hyang Akasa.

155. Iti SESAYUT KILAP PREMANA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nai tanekan acatu agung, maulam ayam mapacel, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, sedhah manut uriping dina, pisang satangkep, uluning sawung manut dina, taluh madadar, jinah 225, beras 2 catu, sedhah woh, benang atukel, sudang taluh, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Carunen ring Dengen. Ka-atur ring sang Kala Wisesa, Sang Kala Sakti mwah ring sarwa Kala.

156. Iti SESAYUT LANGLANG BHUWANA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi punjungan, ulam nyane nyawan lan banding, taluh madadar, sekar sarasija, raka muncuk gedang (pisang), sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus manca warna.

157. Iti SESAYUT SANGKUNING RAT:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi putih tanekan acatu agung, ulam itik putih mapanggang, winangun urip, magenah ring duwur nasine, ring tengah nyane tancebin sekar tunjung putih akatih, taji manut uriping pawetonan, kembang pahyas, pisang mas, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Tatebasan puniki ka-anggen rikala mapahayu sang angawa rat.

158. Iti SESAYUT BYAKAWONAN:

Madasar antuk tetempeh duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi masasahan belah kalih, kulit sesayut nyane antuk don pandan, ulam nyane nyalian, lindung miwah ayam brumbun mapanggang, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara Bhuta Yadnya, magenah ring Banten Caru.

159. Iti SESAYUT MERTHA KARYA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi prepat (segi empat), ring tengah-tengah nasine dagingin tumpeng ageng 1, tumpeng alit 2, genah nyane ngapit tumpenge sane ageng, ring bucuning nasi sane merepat tancebin kawangen padha asiki, muncuk tumpenge sane ageng tancebin sekar tunjung akatih, tulung 2, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, kojong rangkadan medaging kacang sesawur sudang taluh (Rerasmen) penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

160. Iti SESAYUT PEPEK SARI:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi tumpeng 5 bungkul, kawangen 5 masadah ring tumpenge, orthi 5 matanceb ring tumpenge, ketipat sari 5, tulung antuk ron 5, tulung urip 5, ulam ayam mapanggang, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

161. Iti SESAYUT PAKALA MIJIAN:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk tumpeng 2 bungkul, ulam ayam mapanggang, peras cacan base ambungan, buah bancangan, Rerasmen (kojong rangkadan), sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, kalungah nyuh gadhing 1, payuk pere 1, coblong 1, kayu tulak, kayu sisih mategul atuk benang tridhatu, lis peselan, padma, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus putih, jinah 225.

162. Iti SESAYUT SUKHA WREDDHI:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi tumpeng 3 bungkul, genah nyane mejajar, tumpenge sane ring samping tancebin bunga nagasari, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

163. Iti SESAYUT PANGLIPUR MANAH:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi lembaran, taluh medadar, kakul 2 siki, kacang magoreng, kojong rangkadan (rerasmen), sekar turi, cempaka, kenyeri lan jepun soang-soang padha apasang, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

164. Iti SESAYUT YOGA GAMA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi mawadhah ceper alit nganutin urip Pancawara, Rerasmen (kacang komak, sudang, taluh mawadhah kojong rangkadan), nasine macongger padang lepas, sedah jambe, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

165. Iti SESAYUT CANDRA MAYA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi catur warna, ulam itik mapanggang, tuwak, nasi putih ulam nyane putih taluh, nasi kuning ulam nyane kuning taluh, nasi selem ulam nyane kakul, nasi barak ulam nyane gerang, nasi ma-alas antuk kain manut warnaning nasi, sekar 4 warna, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, sedha, jambe, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus 4 warna.

166. Iti SESAYUT KALA KALA GREHA

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin beras akulak, jinah 200, benang atukel, raris susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi tumpeng agung 1 malakar antuk beras 8 catu, maweweh tumpeng alit nganutin uriping wuku, ring soang-soang tumpenge sane alit tancebin lilit linting magrenteng jinah bolong padha aketeng, mategul antuk benang tridhatu, tumpenge sane ageng muncuk nyane medaging lampu (damar), ring sor nyane tancebin taji manut uriping wuku, tulung manut uriping wuku, kawangen manut uriping wuku, tulung manut uriping wuku, ulam itik maguling, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

167. Iti SESAYUT PASUPATI:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk beras barak, tampelan 9, duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi tumpeng barak ageng 1, maiter antuk tumpeng barang alit 9, maiter antuk sekar pucuk bang 9 katih, ring muncuk tumpenge tancebin sekar pucuk bang akatih, dhupa 9 katih, katipat bagia, katipat pandawa, sami padha 9 bungkul, kawangen 9, raka manggis, buluan salak, leci, pisang udang, tulung alit 9, tulung urip 9, sampyan nagasari 9, rantasan barak, penyeneng alit 1, pras alit 1, canang burat wangi lenga wangi, canang gantal,, canang pahyasan, ulam itik bang maguling maurat jinah 9 keteng.

168. Iti SESAYUT DIRGHAYUSA BHUMI:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk tumpeng 9 bungkul, padha matanceb sekar tunjung, kawangen 9, padha majinah 2 keteng soang-soang, muncuk dapdap padha akatih ring soang-soang tumpeng, sampyan nagasari 9 siki (padha ngawa), ulam ayam brumbun mapanggang, sesanganan, raka-raka sarwa galahan, pancaphala, sedah woh, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

169. Iti SESAYUT PRAYASCITTA AYU PASEK PAGEH AMUKTI:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi melakar antuk beras 8 catu/akulak, nasi kepelan 5 kepel, tancebin sekar delima 5 katih, ayam mapanggang, mapukang-pukang winangun urip, duwur nyane dagingin jaja dadar, ring ikur nyane dagingin nasi kuning aruan, tancebin antuk sekar tunjung akatih, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

170. Iti SESAYUT PANCA KORSIKA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi kepelan barak 5 kepal, tancebin sarin bungan pucuk bang padha asiki, taluh abungkul, kojong rangkadan medaging rerasmen, sesanganan buntilan barak putih soang-soang padha 5 siki, bantal lan tape padha 5 siki, raka woh-wohan 5 warna, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

171. Iti SESAYUT GURU ASIH:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi tumpeng 1, tancebin sekar sulasih miyik, tunjung, cempaka saha taji asiki, kojong rangkadan medaging rerasmen, calon 5 mawadhah takir, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

172. Iti SESAYUT RSI KAPANDHITAN:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk tumpeng 7 bungkul, metatakan antuk aled tajuh sah tancebin ati soang-soang tumpeng, kojong rangkadan medaging rerasmen, taluh bekasem abungkul, pisang, keladi, jajauli putih, kekiping putih, bantal pasung 7 siki, jejatah madhu drawa 7 siki, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

173. Iti SESAYUT PANGENTEG SMARA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi tumpeng 5 bungkul magenah manca desa, tumpenge sane ring tengah tancebin tum, jepit babi saha sate letlet, tumpenge sane malih 4 bungkul tancebin kober, gula kelapa mabelat antuk benang putih 11 ileh, ring bangkyang tumpenge tancebin kawangen, ulam ayam mapanggang, mapukang-pukang, malih winangun urip mebasa sambel, jaja matunu 11 siki, pisang siulan 11 bulih, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

174. Iti SESAYUT PANGUKUP JIWA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi merepat/segi empat, duwur nyane tancebin biji-bijian, ulam itik meguling, calon agung, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang 2 tanding, canang pahyasan.

175. Iti SESAYUT PANCA BHAYA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi bira, ulam nyane gagecok bawi, duwur nyane medaging sekar tunjung 5 katih, duwur nyane susunin antuk getih matah atakir, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen maripurnayang sang kapanca bhaya, upacara nyane kamargiang ping kalih, kemargiang ring mrajan/sanggah.

176. Iti SESAYUT NIRMALA KASUNARAN:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi tumpeng1, ulam ayam mepanggang mabasa bawang jahe, jaja begina selem, putih, bekayu, kekiping, tape, raka woh-wohan pisang pancaphala (5 jenis buah), kojong rangkadan medaging rerasmen, calon 5 siki, penyeneng alit, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

177. Iti SESAYUT JATI SMARA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi tumpeng putih abungkul, ulam ayam putih mulus mapanggang, sesanganan sarwa putih, raka-raka sejangkep nyane, kacang komak 1 tangkih, calon 5 siki, kojong rangkadan medaging rerasmen, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara Pawiwahan.

178. Iti SESAYUT PANGIPUK SMARA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi penek kuning, ulam ayam putih syungan mapanggang, bantal kuning 10 siki, pisang keladi 10 siki, sesanganan sarwa kuning, raka-raka sarwa kuning, tape 7 siki, kacang komak 1 ceper, calon 2, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus kuning. Sesayut puniki ka-anggen rikala upacara Pawiwahan.

179. Iti SESAYUT PANCA RSI:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin beras catur warna, duwur nyane susunin antuk nasi tumpeng panca warna, padha abungkul, sane putih ulam nyane putih taluh, sane barak ulam nyane udang, sane kuning ulam nyane kuning taluh, sane selem ulam nyane kakul, sane brumbun ulam nyane sradu/karangan, kawangen 5, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, kalungah nyuh gadhing 1, lis sanjata, padma, ambengan 11 katih, tirtha empul mawadhah payuk pere, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari padha ngawa (5), canang pahyasan 5 tanding.

180. Iti SESAYUT SAPTA RSI:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk tumpeng agung mapanjang asta musthi mawarna pitung warna, putih, barak, kuning, selem, kuranta, jingga, pelung, ulam itik mabetutu, penek putih 4 siki. Tumpeng guru 1, tulung matangga, base silih asih, sampyan sari, tulung urip, tulung sangkur, ketipat pandawa 5, ketipat sari 5 ketipat siddha purna 5, ketipat siddha karya 5, sekar tunjung putih 5 katih, kawangen 7 siki, jinah 7777, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, tirtha segara mawadhah payuk pere, tirtha danu mawadhah payuk pere, sampyan nagasari, canang pahyasan tatebus tukelan.

181. Iti SESAYUT DURMITA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi penek abungkul, maaled antuk don pandan matatakan klakat sudhamala, nasine dagingin lis asiki, kalungah nyuh gadhing 1, cameng 2, medaging tuwak lan arak, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-atur ring Bhatara Surya.

182. Iti SESAYUT SINGGAH PATI:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi kuning, ulam gagodoh magoreng, calon magoreng, saha jajron nya ingolah, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. Sesayut puniki ka-anggen rikala nebusin Sang Hyang Atma.

183. Iti SESAYUT MERTHA SARI LEWIH:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk penek kuning 5 siki, penek putih 5 siki, metanceb sekar putih 5 siki, beras wija atakir, toya cendana atakir, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, yan nyatur magenah ring tengah.

184. Iti SESAYUT AGUNG:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk tumpeng agung mapucak manik (taluh bebek lebeng), kawangen 4 siki, sekar ireng 4 katih, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, kojong rangkadan medaging rerasmen, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan. yan nyatur magenah kaler.

185. Iti SESAYUT DHARMA WIKU CATUR:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk penek agung asiki, penek tapak 4 siki, medasar antuk beras putih, jinah 11 keteng, kawangen 4, sekar kuning 4 katih, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan, yan nyatur magenah kawuh.

186. Iti SESAYUT MANGGUH PAKEWUH:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi biru ring tengah nyane kuning, tinumpangan sekar sekar cempaka ring tengah, kojong rangkadan medaging rerasmen sudang taluh, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.

187. Iti SESAYUT KENENG UPAYA:

Madasar antuk dulang duwur nyane susunin antuk aled sesayut, duwur nyane susunin antuk nasi 3 pulung, katipat sidha hayu 3, magenah duwur nasine, ulam jejatah 3, balung katupang 3, rerasmen kacang komak sami padha 3 takir, sesanganan, raka-raka sejangkep nyane, penyeneng alit 1, pras alit 1, sampyan nagasari, canang pahyasan.
Diperbaharui: 11 May 2018 11:10:32.

loading...

Bisnis Siap Madan
bisnis Bisnis siap madan yang menguntungkan,modal relatif sedikit tapi menjanjikan untung yang besar...baca.
Ritual Nyeleneh Untuk Menangkal Wabah
ritual Sekelompok orang,lelaki dewasa bergerombol berjalan kaki menyusuri jalan-jalan desa...baca.
Puisi Berbahasa Indonesia
puisi Kumpulan puisi karya dari Eka Senaya yang merupakan kisah perjalanan dan cerminan hidup...Baca Puisi.
Puisi Berbahasa Bali
Kumpulan puisi Berbahasa Bali karya dari Eka Senaya tentang lingkungan Bali, kritik sosial,perjalanan hidup...Baca Puisi.
Karya Sketsa
sketsa Kumpulan karya sketsa dari Eka Senaya tentang kehidupan,alam dan Budaya Bali...Lihat.
Kalender

Ilmu Agama Hindu

- Doa Sehari-hari
- Memulai beraktivitas 1
- Memulai beraktivitas 2
- Di tempat tertentu
- Gagelaran Balian
- Kakambuh Rare
- Pamegat Sot
- Mantra bebantenan
- Mantra Pemangku
- Sejarah Pr Besakih
- Kahyangan Jagat
- Pura Padharman
- Pura Dadya di Besakih
- pengertian Kamulan
- Fungsi s.kamulan
- Jenis2 s. kamulan
- Cara Mendirikan kamulan
- Nuntun Dewa Pitara
- Piodalan di s.kamulan
- Soroh Sesayut/Tebasan
- Banten Pamelaspas
- Banten Kasanga
- Banten Galungan
- Banten Saraswati
- Banten Pawintenan
- Banten Pacaruan
- Mantra bebantenan
+ Materi Kelas II
+ Materi Kelas III
+ Materi Kelas IV
+ Materi Kelas V
+ Materi Kelas VI
- Sikap Sembahyang Hindu
- Kodefikasi Weda
- Serba-serbi Padewasan
- Tentang Rerainan Bali
- Tata cara Pengabenan
- Jenis2 Perkawinan Bali
- Upacara Potong gigi
- Dharmagita

Primbon Bali
- Menurut Pranatamongso
- Menurut zodiak
- Menurut shio
- Menurut Wuku
- Menurut Lintang
- Tentang Carcan soca

Info Kesehatan
- Jenis-jenis Narkoba
- Ciri-ciri Pecandu
- Cara Cegah Narkoba
- :: P 3 k ::
- Khasiat Tanaman Obat
- Berat,kebutuhan Kalori
- Kalender Masa Subur
- Bahaya Sakit Perut
- Awas Bahaya Plastik

Yuk Sastra
- Chairil Anwar
- Sanusi Pane
- Amir Hamzah
- Kiat Menulis Cerpen
- Contoh Puisi Anak sd
- Contoh Pidato Perpisahan

Ilmu Pertanian
- Cara Stek
- Cara Merunduk
- Cara Okulasi
- Cara Menyambung
- Cara Mencangkok
- Cepat Tumbuh Akar
- Kegagalan Mencangkok
- Insektisida/Pupuk Organik

Pengetahuan Umum
- Apakah Mamalia itu?
- Tentang Burung
- Tentang Reptilia
- Tentang Amfibi
- Tentang Ikan
- Tentang Serangga
- Berkaki Delapan
- Hewan Bercangkang
- Moluska dan Cacing
- Ibukota Negara2 Asia
- Ibukota Negara2 Afrika
- Ibukota Negara2 Eropa
- Ibukota di Amerika & Oceania
- Air Terjun Tertinggi
- Danau Terbesar di Dunia
- Laut Terluas Di Dunia
- Sungai Jembatan
- Gunung Tertinggi di Dunia
- Gurun Terluas di Dunia
- Tanggap G.Meletus
- Tanggap Gempa
- Tanggap Tsunami
- Sejarah G.P.Indonesia
- Lambang G. Pramuka
- Organisasi Gudep
- Pramuka Siaga
- Pramuka Penggalang
- Pramuka Penegak
- Pramuka Pandega
- SAKA
- Tahukah Kamu
- Matauang di Dunia
- Nama-nama Penemu
- Induk Organisasi Olahraga
- Terpanas Di Bumi
- Rumus Kadar Emas
- Peringatan hari penting
- Seri nomor Kendaraan
- Gunung2 di Indonesia
- Laut dan Selat di Indonesia
- Sungai Besar di Indonesia
- Danau2 di Indonesia
- Kenapa Terjadi Petir?
- Serba-serbi Manusia
- Kamus Sain SD

Lain-lain
- Silabus
- Rpp
- Administrasi Guru
- Permainan
- Karawitan/Gambelan
- Bali Tempoe doeloe
- Genjek Perpisahan
+ Indik Aksara
+ Indik Kruna
+ Indik Lengkara
+ Indik Paribasa Bali
+ Indik Pangater
+ Indik Seselan
+ Indik Pangiring
+ Indik Anusuara
- Anting Gunung

Ruang Pembaca


loading...