Banten Galungan

Dipetik dari,Wikarman Singgih Inyoman,Sanggah Kamulan Fungsi dan pengertiannya

Tumpek Uduh : Saniscara Kliwon Wariga

25 (selae dina) sadurung Galungan. Upekara (upacara) nuju dina puniki,keaturan ring ida sang hyang Sangkara (Ida Sang Siwa Tunggal) seantukan ida patut mengembangkan sarwa mentik (tumbuh) dijagate manda waras lumbung, sarwa dadi mepikohan, mabunga-mewoh panguripan ring imanusa, mangda imanusa rajin ngatur raga tur mekardi kerahayuan jagat.

Luwir bebantene : tumpeng agung, maulam, guling itik guling bawi) menurut keadaan, sesayut pengambi, peras penyeneng, pengiring, miwah saruntutan ipun.

Catetan : (perinetan) Tarui sane ageng, upecara, dagingin wastra, sandiga, gantung-gantungan, ring sasat antuk busung mungguwing puniki, pilih punyan kayun sane megune mapikolihan sadina sekadi umum ring jagate.

Ritatkala nemonin tumpek penguduh tan dados, malap-alapan, wiyadin ngebah kayu, sejawaning mangge keperluan yadnya.

Tumpek wariga puniki, akeh adan sene lian, luire :

1. Tumpek-Wariga
2. Tumpek-Pengatag
3. Tumpek-Pengarah
4.Tumpek-Penguduh
5. Tumpek-Bubuh

Sedek Dina Galungan

Upekara puniki mapiteges nunas lugeraha ring Sang Hyang Widi Wasa, ring betara-betari, wiadin para leluhur iraga mangda kiven kauripan langgeng, miwah keselangturang kayun suksema mungguwing panugeragan ide sane mamuat marupa: Pangan kinum, sandang (pakaian), keselametan, miwah kebahagiaan hidup lahir bathin miwah sane lian-lianan.

Luwir upekara-upekara ipun :

 • A.Sane ring pelinggih ne utama : tumpeng penyajan, tumpeng wewakiulan (jerimpen dewa), ajuman, canang meraka, pesucian, canang burat wangi, miwah seruntutan ipun.
 • B. Ring pelinggih sane alit : Ulun carik (ladang, tugu miwah sane lianan, bebantene tumpeng penyajan, ajuman canang meraka, pasucian, miwah canang genten.
 • C. Ring para gumatap-gumitip, sekadi rayap, semut, alat-alat (perabot perlengkapan sehari-hari) sane mangge ring carik, ring puri, bantene : tumpeng penyajan ring cananggenten.
 • D. Sane ring linggih pebaktiane (dipemaruman) : sesayut pengambian, peras, penyeneng, dapetan, jerimpen gebogan pajengan, pesucian, miwah seruntutan ipun maweweh daging bawi (lawar sare seraan).
 • Ucapan (japa ngaturang banten) : Om pasang tabe pakulun sang hyang Kadali puspa, ulun angaturaken sarining sang hyang Siwa raditya, sarinng sang Kadali puspa, sarining ngamanah, angastuti betara Siwa Tata Gata muang batare Darma, muang betara Budha, sarwa dewa-dewi sadaya, kajenengan dining sang hyang teri parusa awas sajining telung warne kabeh, winugerahan pun naning janma, manadi sarwa tinadur murah kang sarwa tinuku dirga hayu restu astu ya namah.

  Ring linggih pengayatan (linggih perbaktiane) diajeng dagingin banten pengadangan (pekoleman) banten kaddiarep suang-suang tigang tanding (peras ajuman canang lenge wangi burat wangi).

  Ucapan japa : Pakulun betara sarining galunsan, manusanira kina weruhaken sarining Galungan, ingsun weruh sari ning Galungan, angisep sari rahina wengi, angisep sari ning buara kabeh, dadi ya ngulun Bujangga lewih akadang ratu suka sugih sariran ningulun, kadep anak-anak aputu buyut, tumus tekeng anak putu buyut ningulun sang hyang Tiyodosa saksi anyaksi ngulun.

  Banten Ring Penjor

  Keatur ring Ida betara Gunung Agung, ajuman putih kuning miwah seruntutan ipun, miwah tadah pawira. Pelaksanan ngaturang banten sadurung jegjeg sarye. (sebelum jam dua belas siang)

  Yaning mancep penjor, patut ring penampaan Galungane nyereyang, daging penjore, hasil pikolihe saking ibu pertiwi, luire : jaja, satuh, dodol, tebu, biyu, tape, pala bungkah palagantung (hasil sawah-ladang), jinah solas keteng.

  Perlengkapan penjor, ring muncuk madaging sampian penjor, genep rauhing palawa, perosan bunga, wastra selembar putih, kuning, selem, caniga-lemak gantung-gantungan.

  Elingan malih, ritatkala ngabut penjor ngantos rauh dina Budha-Keliyon pagat uwakan (Buda Keliyon Uku Paang).

  Upekara tetandingan banten:

  Tumpeng penyajian : dasarne ceper, madaging tumpeng alit dadua, jaja raka-raka, buah-buahan sampian tangkih. Tumpeng wewakulan (jerimpen dewa) dasarne wakul alit, madaging tumpeng (abesik, raka-raka, buah-buahan, jaja, ring sampian jait).

  Banten pekolem (pengadangan) : Dasarne taledan madaging ceper alit kekalih, misi nasi ring lau-pauk ipun. Ring talean punika madaging tumpeng dadua (2), lauk-pauk (kacang saur) tatakane tangkih (wiadin ceper alit), jaja, raka buah-buahan, tebu sampian, kepet-kepetan (sampian soda) ring canang burat wangi.

  Sesayut : Dasarne kulit sesayut, daging nasi/penek, meruntutan jaja magenepan, raka-raka, buah-buahan, tebu sampian naga sari ring lau-pauk.

  Pengambeyan : Dasarne teladan, madaging tumpeng dadua, tulung pengambean, jaja raka-raka magenepan, lauk-pauk, sampian tangga, yan tan bise makarya tipatne dados tulung anggen.

  Dapetan : Dasarnyane jejaitan sane sampun kaukur dados tigang petak (tiga bagian), ring petak punika madaging wija,, tepung tawar, ring nasi segau (nasi madukan abu dapur) dagingin porosan, bunga, tetebus genahang ring puncak.

  Jerimpen : Dasarne keranjang jerimpen sane panjang sane maukuran 1,20m, dasarne wakul ti tengahne daging daging beras baase tampel, bawang putih, ring jinah dimuncuk sampian jerimpen, dibangkiang (pengawak keranjange maiter antuk jaja pekayu.

  Pajegan : Dasarne : wanci duur wancine dagingin taledan sane pantes diwancine, daging pangkonan sane ageng wiadin nasi malauk-pauk 9kacang saur) ring jaja raka-raka, buah-buahan, siap mepanggang.

  Pengertian : Biasane banten pengambeyan, kadagingin tumpeng pengiring yan sampun tumpeng pangirih mangge (kadagingin) dados tan ngangge tulung maweh tipat. Upekara buat hari raya kuningan : Sane munggah ring palinggih sane utama ; bantene, tebog, canang meraka, pasucian, canang burat wangi. Ring palinggih sane alitann, nasi selangi, canang meraka, pesucian, ring canang burat wangi. Diparuman : Pengambeyan, dapetan daging nasi kuning lauk-lauk, ring be bebek. Ring palinggih-palinggih samian bagungan, rumah, dagingin gantungan-gantungan, tamian (marupa bunder), kolem (merupa bucu pat) merapat.

  Buat pakurenan (keluarga) : Dapetan sawetane dagingin sesayut pascita luwih, nasi kuning bane be bebek (ayam). Daging tebiganne : dagingin nasi kuning, lauk-pauk be pasih, taluh madadar, taurdagingin marupa wayang-wayangan meserana gendang (timun). Tebog punika dasarin taledan sane madaging tipat nasi duang bungkul, ring sampiane mawsrta kepet-kepetan. Yan tan bise (tan uning makarya tebog) dados ganti antuk piring).

  Tetandingan, sesayut perayascita luwih : Dasarne kulit sesayut, madaging tulung agung (betene marupa tamas, deduurne merupa ciili, tengahne dagingin nasi, lauk-pauk, susunin tumpeng celeking bunga tanjung putih, iderin antuk penek alit-alit solas bungkul, tulung alit solas, peras alit,pasucian, panyeneng, solas buah tipat kukur, tipat gelatik tulung a lot solas, kaungen solas pasucian, penyeneng, bungkak nyuh gading, lis bebuu, sampian naga sari, canang burat wangi, dagingin jaja magenepan raka-raka buah-buahan.

  Banten puniki dados taler anggen banten piyodalan, Dewa yadnya, Resi yadnya miwah manusa yadnya.

  Buda Kliwon Pegat Wakan :

  Mapiteges penelahan Galungan (berakhirnya prosesi Galungan) , wiyadin maresihin sekancan kekotoran luu (wiyadin lulu, sampah Galungan), (Kuningan) luwire lemak, saniga, gantungan; tamiang, kalem, penjor, miwah sane lian-lianan. Saduringe metelah-telah : ngaturang upekara dumun,

  Luwir upekarane : Dipemerajan kemulan, miwah ring padma, wiyadin sane lianan patatut utama, bantene, ajuman pasucian, canang burat wangi muah saruntutan ipun, Ring palinggih sane alit, canang burat wangi.

  Sane ring penjore sadurunge ngabut : Ngaturanbanten, tumpeng mapucak manik, (tumpeng mapucak taluh siap sane sampun rateng). Kalengkapin antuk jaja magenepan raka-raka buah-buahan sampian jait, wusan meatur-atur kadi upekaraning banten, penjor punik raris abut. Banten upekara nunjel lalu (mekembarf sampah tersebut) ajuman pasucian, tadah pawitra.

  Catetan : pengertiane Samian lulune kumpulang :

 • a.Lulune sane ring sanggah (dipemerajan) kumpulan dinatah merajane tunjel di merajan pedem di tengah natah merajane.
 • b. Luune diluar sanggah (dibale muah di penjore, tunjel di tengah natah umahe, pendem ditengah natahe.
 • c. Abune celepang (masukan kebungkak nyuh gadinge, dagingin kuangan asiki, raris pendem.
 • Piteges ipun sekadi simbul buat manguatkan wiyadin ngelanggengan jiwa raga.

  Perlu kauningin miwah pawikan saking ukun Dungulan ngantos pegat wakan kawastanin uncal-balung. Manemu dina uncal-balung tan dados ngemargiang upecaru miwah pawewahan (pesakapan).


  Diperbaharui: 11 May 2018 11:10:55.

  loading...

  Bisnis Siap Madan
  bisnis Bisnis siap madan yang menguntungkan,modal relatif sedikit tapi menjanjikan untung yang besar...baca.
  Ritual Nyeleneh Untuk Menangkal Wabah
  ritual Sekelompok orang,lelaki dewasa bergerombol berjalan kaki menyusuri jalan-jalan desa...baca.
  Puisi Berbahasa Indonesia
  puisi Kumpulan puisi karya dari Eka Senaya yang merupakan kisah perjalanan dan cerminan hidup...Baca Puisi.
  Puisi Berbahasa Bali
  Kumpulan puisi Berbahasa Bali karya dari Eka Senaya tentang lingkungan Bali, kritik sosial,perjalanan hidup...Baca Puisi.
  Karya Sketsa
  sketsa Kumpulan karya sketsa dari Eka Senaya tentang kehidupan,alam dan Budaya Bali...Lihat.
  Kalender

  Ilmu Agama Hindu

  - Doa Sehari-hari
  - Memulai beraktivitas 1
  - Memulai beraktivitas 2
  - Di tempat tertentu
  - Gagelaran Balian
  - Kakambuh Rare
  - Pamegat Sot
  - Mantra bebantenan
  - Mantra Pemangku
  - Sejarah Pr Besakih
  - Kahyangan Jagat
  - Pura Padharman
  - Pura Dadya di Besakih
  - pengertian Kamulan
  - Fungsi s.kamulan
  - Jenis2 s. kamulan
  - Cara Mendirikan kamulan
  - Nuntun Dewa Pitara
  - Piodalan di s.kamulan
  - Soroh Sesayut/Tebasan
  - Banten Pamelaspas
  - Banten Kasanga
  - Banten Galungan
  - Banten Saraswati
  - Banten Pawintenan
  - Banten Pacaruan
  - Mantra bebantenan
  + Materi Kelas II
  + Materi Kelas III
  + Materi Kelas IV
  + Materi Kelas V
  + Materi Kelas VI
  - Sikap Sembahyang Hindu
  - Kodefikasi Weda
  - Serba-serbi Padewasan
  - Tentang Rerainan Bali
  - Tata cara Pengabenan
  - Jenis2 Perkawinan Bali
  - Upacara Potong gigi
  - Dharmagita

  Primbon Bali
  - Menurut Pranatamongso
  - Menurut zodiak
  - Menurut shio
  - Menurut Wuku
  - Menurut Lintang
  - Tentang Carcan soca

  Info Kesehatan
  - Jenis-jenis Narkoba
  - Ciri-ciri Pecandu
  - Cara Cegah Narkoba
  - :: P 3 k ::
  - Khasiat Tanaman Obat
  - Berat,kebutuhan Kalori
  - Kalender Masa Subur
  - Bahaya Sakit Perut
  - Awas Bahaya Plastik

  Yuk Sastra
  - Chairil Anwar
  - Sanusi Pane
  - Amir Hamzah
  - Kiat Menulis Cerpen
  - Contoh Puisi Anak sd
  - Contoh Pidato Perpisahan

  Ilmu Pertanian
  - Cara Stek
  - Cara Merunduk
  - Cara Okulasi
  - Cara Menyambung
  - Cara Mencangkok
  - Cepat Tumbuh Akar
  - Kegagalan Mencangkok
  - Insektisida/Pupuk Organik

  Pengetahuan Umum
  - Apakah Mamalia itu?
  - Tentang Burung
  - Tentang Reptilia
  - Tentang Amfibi
  - Tentang Ikan
  - Tentang Serangga
  - Berkaki Delapan
  - Hewan Bercangkang
  - Moluska dan Cacing
  - Ibukota Negara2 Asia
  - Ibukota Negara2 Afrika
  - Ibukota Negara2 Eropa
  - Ibukota di Amerika & Oceania
  - Air Terjun Tertinggi
  - Danau Terbesar di Dunia
  - Laut Terluas Di Dunia
  - Sungai Jembatan
  - Gunung Tertinggi di Dunia
  - Gurun Terluas di Dunia
  - Tanggap G.Meletus
  - Tanggap Gempa
  - Tanggap Tsunami
  - Sejarah G.P.Indonesia
  - Lambang G. Pramuka
  - Organisasi Gudep
  - Pramuka Siaga
  - Pramuka Penggalang
  - Pramuka Penegak
  - Pramuka Pandega
  - SAKA
  - Tahukah Kamu
  - Matauang di Dunia
  - Nama-nama Penemu
  - Induk Organisasi Olahraga
  - Terpanas Di Bumi
  - Rumus Kadar Emas
  - Peringatan hari penting
  - Seri nomor Kendaraan
  - Gunung2 di Indonesia
  - Laut dan Selat di Indonesia
  - Sungai Besar di Indonesia
  - Danau2 di Indonesia
  - Kenapa Terjadi Petir?
  - Serba-serbi Manusia
  - Kamus Sain SD

  Lain-lain
  - Silabus
  - Rpp
  - Administrasi Guru
  - Permainan
  - Karawitan/Gambelan
  - Bali Tempoe doeloe
  - Genjek Perpisahan
  + Indik Aksara
  + Indik Kruna
  + Indik Lengkara
  + Indik Paribasa Bali
  + Indik Pangater
  + Indik Seselan
  + Indik Pangiring
  + Indik Anusuara
  - Anting Gunung

  Ruang Pembaca


  loading...