Doa Sehari-hari Menurut Hindu

Dari berbagai sumber

Mantra Menulis dan Membaca Lontar

Sejak jaman dahulu,lontar sangat diyakini bertuah. Karena lontar merupakan Dewi Saraswati/Dewi Aksara. Sebab itulah sejak dahulu para leluhur kita sangat mensakralkan keberadaan lontar.Karena sakral,tentu saja tidak boleh diperlakukan semena-mena.Di bawah ini adalah tata cara dan mantra jika hendak menulis maupun hendak membaca lontar,tujuannya agar kita memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari ajaran yang terkandung di dalamnya. Serta agar kita diberi perkenan oleh Sanghyang Widhi Wasa.Berikut uraiannya:

1.Sebelum mulai menulis lontar,mantra:

Om,Dewa tumurun anulis, Hyang tinulis, Ya namah swaha.

2.Mengambil dari Keropak (tempat lontar),mantra:

Om,Ganda Indra ya nama swaha.

3.Sikap duduk sempurna hendak membaca lontar,mantra:

Om,sudamala ya nama swaha.

4.Melepaskan tali pengikat lontar,mantra:

Om,ya nama swaha

5.Membuka lembaran daun lontar,mantra:

Om,Saraswati ya nama swaha Om,patra linepas Linepasaken sangka titis waring iti Sudamala ya nama swaha

6.Membaca aksara lontar,mantra:

Om,wali Hyang Saraswati ya nama swaha.

7.Membuka halaman demi halaman daun lontar,mantra:

Om,Brahma adi Rudra Dewa swara sroti rama darsia Saraswati

8.Mengikat kembali daun lontar setelah dibaca,mantra:

Om,sa-ba-ta-a-i nama swaha

*Catatan*

Jika hendak menyalin daun lontar (mengganti dengan yang baru) entah karena suatu alasan,atau mungkin juga karena lontar yang lama sudah lapuk atau rusak,sebelum dibakar atau dimusnahkan sebaiknya mengucapkan mantra berikut:

Om,sastra wruh ulun mulanta nguni nguni dukita ana ring swarga Dewi Saraswati dewi tan kita, Om,nama swaha.

Tujuannya adalah sebagai ucapan terimakasih kepada lontar yang telah berjasa menyimpan ilmu pengetahuan di dalamnya. Sehingga pengetahuan itu tidak hilang atau terlupakan tanpa dapat diingat kembali (Maksudnya trimakasih kepada Tuhan yang telah berkenan memberikan daun lontar sebagai tempat menyimpan ilmu pengetahuan).

Sumber: Buku Usada Bali

Salinan berikut juga bisa dijadikan rujukan dalam menulis rontal:
\\o\\Ong Awignam Astu, \\o\\
Iti Mantra Nulis Pustaka, ma, Ong Saraswati Ya Namah
Mantra Ngungkab Pustaka Mwah Kropak, ma, Ong Nagaraja Ya Namah
Mantra Nalinin Pustaka, ma, Ong Sang Komara Ya Namah
Mantra Nggawe Papadan, ma, Ong Gajendra Ya Namah,
Mantra Nulis, ma, Ong Dewa Murya Dewa Mukti Ya Namah Swaha,
Mantra Ngucek Sastra, ma, Ong Aksara Mulih Mulih Aksara.

Om Swastyastu

Ini Do`a-do`a dalam kehidupan umat hindu sehari-hari.Mulai dari baru bangun tidur sampai kembali keperaduan. Juga do`a-do`a untuk bersembahyang di pura-pura tertentu,tempat-tempat tertentu dan do`a untuk melakukan suatu kegiatan.

Om Santih,Santih,Santih,Santih,Om


1. Mantram Panganjali :

Om Svastyastu = (Semoga senantiasa dalam keadaan selamat atas karunia Sang Hyang Widhi Wasa).
Om Santih Santih Santih Om = (Semoga senantiasa damai atas karunia Sang Hyang Widhi Wasa).

2. Mantram Bangun Pagi :

Om Utedanim bhagavaaabtah syamota
Prapitva uta madhye ahnam,
Utodita maghavanta suryasya vayam
Devanam sumatau syama
Rgveda VII.41.4

3. Mantram Mandi :

Om Gange ca yamune caiva
Godavari sarasvati
Narmade sindho kaveri
Jale'smin sannidhim kuru.

(Ya Tuhan Yang Maha Esa, ijinkanlah kami memanggil sungai-sungai suci Ganga, Yamuna, Godavari Sarasvati, Narmada, Sindhu dan Kaveri, semoga Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kesucian kepada kami).

4. Membersihkan diri :

a. Cuci Tangan :
Om Ang Argha dwaya ya namah = (Om Hyang Widhi semoga kedua tangan hamba bersih).

b. Cuci Kaki :

Om Pang pada dwaya ya namah = (Oh Hyang Widhi semoga kedua kaki hamba bersih).

c. Berkumur :

Om Jang Jihwaya ya namah = (Oh Hyang Widhi semoga mulut lidah hamba bersih).

d. Menggosok Gigi :

Om Sri Dewi Bhatrisma yogini ya namah = (Oh Hyang Widhi, Dewi Sri Bhatrisma Yogini semoga gigi hamba bersih).

e. Mandi Siram Badan :

Om Ganga amaertha ya namah
Om sarira parisudhamam swaha
(Oh Hyang Widhi semoga air (gangga) ini membersihkan kehidupan. Oh Hyang Widhi semoga badan hamba menjadi bersih).

f. Keramas :

Om Ganga namurte ya namah
Om Gring ciwagriwa ya nnamah
(Oh Hyang Widhi semoga air (gangga) ini menjadi amerta dan membersihkan segala kekotoran kepada hamba).


5. Tri Sandya

A. Sikap Sempurna (Asana)
Om Prasada sthiti Siwa suci nirmala ya na,ah swaha.
(Oh Hyang Widhi dalam wujud Siwa, suci tak ternoda, hormat hamba, hamba telah duduk dengan tenang).

B. Pranayama (mengatur nafas):

a. Puraka (tarik nafas)
Om Ang Namah = (Oh Hyang Widhi dalam aksara Ang pencipta, hamba hormat).

b. Kumbaka (tahan nafas)
Om Ung Namah = (Oh Hyang Widhi dalam aksara Ung pemelihara, hamba hormat).

c. Recaka (keluarkan nafas)
Om Mang Namah = (Oh Hyang Widhi dalam aksara Mang pelebur, hamba hormat).
Perbandingan puraka, kumbaka, recaka: 1; 4; 2

C. Mantram Tri Sandya :

I.Om Om Om
bhur bhuvah svah
tat savitur warenyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo nah pracodayat

Terjemahan :
Oh Hyang Widhi, kami menyembah kecemerlangan dan kemahamuliaan.
Sang Hyang Widhi yang menguasai bumi, langit dan sorga,
semoga Sang Hyang Widhi menganugerahkan kecerdasan dan semangat pada pikiran kami.

II. Om Narayana evedam sarvam
yad bhutam yacca bhavyam,
niskalanko Niranjano nirvikalpo
nirakhyatah suddho devo eko
narayanah na dvityo asti kascit.

Terjemahan :
Oh Hyang Widhi, semua yang ada berasal dari Sang Hyang Widhi
baik yang telah ada maupun yang akan ada,
Sang Hyang Widhi bersifat gaib tidak ternoda tidak terikat oleh perubahan,
tidak dapat diungkapkan, suci, Sang Hyang Widhi Maha Esa, tidak ada yang kedua.

III. Om tvam sivas tvam mahadevah
isvarah paramesvarah
brahma visnus ca rudras ca
purusah parikirtitah.

Terjemahan:
Om Sang Hyang Widhi, Engkau disebut Siwa yang menganugerahkan kerahayuan,
Mahadewa (dewata tertinggi), Iswara (mahakuasa),
Parameswara (sebagai maha Raja adiraja),
Brahma (pencipta alam semesta dan segala isinya),
Rudra (yang sangat menakutkan) dan sebagai purusa (kesadaran agung).

IV. Om Papo 'ham papakarmaham
papatma papasambhavah
trahi mam pundarikaksa
sabahyabhyantarah sucih.

Terejemahan:
Om Hyang Widhi, hamba ini papa, perbuatan hambapun papa,kelahiran hamba papa,
lindungilah hamba Sang Hyang Widhi,
Sang Hyang Widhi Yang bermata indah bagaikan bunga teratai,
sucikan jiwa dan raga hamba.

V. Om Ksamasva mam mahadevah
sarvapani hitankara
mam moca sarva papebhyaj
palayasva sadasiva.

Terjemahan : Om Sang Hyang Widhi, ampunilah hamba,
Sang Hyang Widhi Yang Maha Agung anugerahkan kesejahteraan kepada semua makhluk.
Bebaskanlah hamba dari segala dosa lindungilah hamba Om Sang Hyang Widhi.

VI. Om Ksantavyah kayiko dosah
ksantavyo vaciko mama
ksantavyo manaso dosah tat
pramadat ksamasva mam

Terjemahan: Om Sang Hyang Widhi, ampunilah dosa yang dilakukan badan hamba,
ampunilah dosa yang keluar melalui kata-kata hamba,
ampunilah dosa pikiran hamba, ampunilah hamba dari kelalaian hamba. Om Santih Santih Santih Om = (Om Sang Hyang Widhi anugrahkanlah kedamaian, kedamaian, kedamaian selalu).

6. Puja untuk dupa :

Om Ang Dupa dipastra ya namah = (Oh Hyang Widhi, adalah Brahma,
hamba mohon sinar-Mu untuk menyaksikan & mensucikan sembah hambamu).

7. Menyucilan kembang dengan Puja

Mantra:
Om Puspa danta ya namah = (Oh Hyang Widhi, semoga puspa ini menjadi suci putih bagikan gigi).

8. Kramaning Sembah :

a. Sembahyang puyung (cakupan tangan kosong)
Om Atma tatvatma suddha mam svaha
(Oh Hyang Widhi dalam wujud atma atau jiwa dan kebenaran, bersihkanlah dan sucikanlah hambamu).

b.Sarana : bunga Menyembah Sang Hyang Widhi sebagai Sang Hyang Aditya

Om Adityasya param jyoti
Rakta teja namostute
Sveta pankaja madhyastha
Bhaskaraya namo 'stute.
(Om, Tuhan Yang Maha Esa, sinar Sang Hyang Surya yang maha hebat,
Engkau bersinar merah, kami memuja-Mu, Engkau yang berstana di tengah-tengah teratai putih,
hormat kepada-Mu pencipta sinar berkilauan).

c.Sarana: kwangen/bunga Menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai Istadevata

Om Nama deva adhisthanaya
Sarva vyapi vai sivaya
Padmasana ekaprastisthaya
Ardhanaresvaryai namo'namah.
(Om, Tuhan Yang Maha Esa, yang bersemayam pada tempat yang sangat luhur,
kepada Sang Hyang Siva yang sesungguhnya berada dimana-mana,
yang bersemayam pada tempat duduk dari bunga teratai,
kepada Ardhanaresvari (Tuhan Yang Maha Esa hamba memuja).

d. Sarana : kwangen/bungaMenyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemberi anugerah

Om Anugraha manohara
Deva dattanugrahaka,
Arcanam sarva pujanam
Namah sarvanugrahaka

Deva devi mahasiddhi
Yajnanga nirmalatmaka
Laksmi siddhisca dirghayuh
Nirvighna sukha vrddisca

(Om, Engkau yang menarik hati pemberi anugerah, anugerah pemberian devata yang maha agung,
pujaan semua pujaan, hormat bakti hamba pada-Mu, pemberi semua anugerah).

e. Sembahyang puyung (Cakupan tangan kosong)

Om Deva suksma paramacintya ya namah svaha.
(Om, hormat kepada devata yang tak terpikirkan yang maha tinggi yang gaib).
Setelah persembahyanagn selesai dilanjutkan dengan mohon tirtha dan bija

f. Pemercikan tirtha pebersihan/pengelukatan:

Om Pratama Sudha, dwitya sudha, Tritya sudha, Caturty sudha, Pancamini sudha, sudha-sudha wariatu.

g. Pemercikan tirtha wasuhpada:

1. Pemercikan tiga kali;

Om Ang Brahma amertha ya namah,
Om Ung Wisnu amertha ya namah,
Om Mang Iswara amertha ya namah
Maksudnya: Oh Hyang Widhi bergelar Brahma, Wisnu, Iswara, hamba memuja-Mu, semoga dapat memberi kehidupan (dengan tirtha ini).

2. Minum tirtha tiga kali:

Om Sarira paripurna ya namah
Om Ang Ung Mang Sarira Sudha,
Pramantya ya namah, Om Um Ang Samo Sampurna ya namah

3. Meraup, percikan tirtha ke muka: Om Siwa amertha ya namah,
Om Sada Siwa amertha ya namah,
Om Parama Siwa amertha ya namah Artinya: Oh Hyang Widhi (Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa) hamba memuja-Mu semoga memberi amertha pada hamba.

h. Memasang bija :

a. Bija untuk di dahi :

Om Sriyam Bhawantu = (Oh Hyang Widhi, semoga kebahagiaan meliputi hamba).

b. Bija di bawah tenggorokan:

Om Sukhman bhawantu = (Oh Hyang Widhi semoga kesenangan selalu hamba peroleh).

c. Bija untuk di telan:

Om Purnam bhawantu,
Om Ksama sampurna ya namah swaha
(Oh Hyang Widhi semoga kesempurnaan meliputi hamba,
Oh Hyang Widhi semoga semuanya menjadi bertambah sempurna).

i. Meninggalkan tempat suci:

Om Ksama swamam Mahadewa,
Sarwa prani hitangkara mamaoca sarwa
Papebhyah, palayaswa sadha Siwa.
(Oh Hyang Widhi (Mahadewa) Pencipta segala makhluk, ampunilah dosa hamba,
bebaskan hamba dari segala macam dosa,
lindungilah dan tuntunlah hamba ke jalan yang benar, Oh Hyang Widhi Sadha Siwa).


Diperbaharui: 11 May 2018 11:26:56.

loading...

Bisnis Siap Madan
bisnis Bisnis siap madan yang menguntungkan,modal relatif sedikit tapi menjanjikan untung yang besar...baca.
Ritual Nyeleneh Untuk Menangkal Wabah
ritual Sekelompok orang,lelaki dewasa bergerombol berjalan kaki menyusuri jalan-jalan desa...baca.
Puisi Berbahasa Indonesia
puisi Kumpulan puisi karya dari Eka Senaya yang merupakan kisah perjalanan dan cerminan hidup...Baca Puisi.
Puisi Berbahasa Bali
Kumpulan puisi Berbahasa Bali karya dari Eka Senaya tentang lingkungan Bali, kritik sosial,perjalanan hidup...Baca Puisi.
Karya Sketsa
sketsa Kumpulan karya sketsa dari Eka Senaya tentang kehidupan,alam dan Budaya Bali...Lihat.
Kalender

Ilmu Agama Hindu

- Doa Sehari-hari
- Memulai beraktivitas 1
- Memulai beraktivitas 2
- Di tempat tertentu
- Gagelaran Balian
- Kakambuh Rare
- Pamegat Sot
- Mantra bebantenan
- Mantra Pemangku
- Sejarah Pr Besakih
- Kahyangan Jagat
- Pura Padharman
- Pura Dadya di Besakih
- pengertian Kamulan
- Fungsi s.kamulan
- Jenis2 s. kamulan
- Cara Mendirikan kamulan
- Nuntun Dewa Pitara
- Piodalan di s.kamulan
- Soroh Sesayut/Tebasan
- Banten Pamelaspas
- Banten Kasanga
- Banten Galungan
- Banten Saraswati
- Banten Pawintenan
- Banten Pacaruan
- Mantra bebantenan
+ Materi Kelas II
+ Materi Kelas III
+ Materi Kelas IV
+ Materi Kelas V
+ Materi Kelas VI
- Sikap Sembahyang Hindu
- Kodefikasi Weda
- Serba-serbi Padewasan
- Tentang Rerainan Bali
- Tata cara Pengabenan
- Jenis2 Perkawinan Bali
- Upacara Potong gigi
- Dharmagita

Primbon Bali
- Menurut Pranatamongso
- Menurut zodiak
- Menurut shio
- Menurut Wuku
- Menurut Lintang
- Tentang Carcan soca

Info Kesehatan
- Jenis-jenis Narkoba
- Ciri-ciri Pecandu
- Cara Cegah Narkoba
- :: P 3 k ::
- Khasiat Tanaman Obat
- Berat,kebutuhan Kalori
- Kalender Masa Subur
- Bahaya Sakit Perut
- Awas Bahaya Plastik

Yuk Sastra
- Chairil Anwar
- Sanusi Pane
- Amir Hamzah
- Kiat Menulis Cerpen
- Contoh Puisi Anak sd
- Contoh Pidato Perpisahan

Ilmu Pertanian
- Cara Stek
- Cara Merunduk
- Cara Okulasi
- Cara Menyambung
- Cara Mencangkok
- Cepat Tumbuh Akar
- Kegagalan Mencangkok
- Insektisida/Pupuk Organik

Pengetahuan Umum
- Apakah Mamalia itu?
- Tentang Burung
- Tentang Reptilia
- Tentang Amfibi
- Tentang Ikan
- Tentang Serangga
- Berkaki Delapan
- Hewan Bercangkang
- Moluska dan Cacing
- Ibukota Negara2 Asia
- Ibukota Negara2 Afrika
- Ibukota Negara2 Eropa
- Ibukota di Amerika & Oceania
- Air Terjun Tertinggi
- Danau Terbesar di Dunia
- Laut Terluas Di Dunia
- Sungai Jembatan
- Gunung Tertinggi di Dunia
- Gurun Terluas di Dunia
- Tanggap G.Meletus
- Tanggap Gempa
- Tanggap Tsunami
- Sejarah G.P.Indonesia
- Lambang G. Pramuka
- Organisasi Gudep
- Pramuka Siaga
- Pramuka Penggalang
- Pramuka Penegak
- Pramuka Pandega
- SAKA
- Tahukah Kamu
- Matauang di Dunia
- Nama-nama Penemu
- Induk Organisasi Olahraga
- Terpanas Di Bumi
- Rumus Kadar Emas
- Peringatan hari penting
- Seri nomor Kendaraan
- Gunung2 di Indonesia
- Laut dan Selat di Indonesia
- Sungai Besar di Indonesia
- Danau2 di Indonesia
- Kenapa Terjadi Petir?
- Serba-serbi Manusia
- Kamus Sain SD

Lain-lain
- Silabus
- Rpp
- Administrasi Guru
- Permainan
- Karawitan/Gambelan
- Bali Tempoe doeloe
- Genjek Perpisahan
+ Indik Aksara
+ Indik Kruna
+ Indik Lengkara
+ Indik Paribasa Bali
+ Indik Pangater
+ Indik Seselan
+ Indik Pangiring
+ Indik Anusuara
- Anting Gunung

Ruang Pembaca


loading...