Gagelaran Balian

Diposting oleh: IBS.Md.Pastika

1.a
\\o\\Ong Awignam Astu, \\o\\
Iti Mantra Nulis Pustaka, ma, Ong Saraswati Ya Namah
Mantra Ngungkab Pustaka Mwah Kropak, ma, Ong Nagaraja Ya Namah
Mantra Nalinin Pustaka, ma, Ong Sang Komara Ya Namah
Mantra Nggawe Papadan, ma, Ong Gajendra Ya Namah,
Mantra Nulis, ma, Ong Dewa Murya Dewa Mukti Ya Namah Swaha,
Mantra Ngucek Sastra, ma, Ong Aksara Mulih Mulih Aksara.

1.b
Mantra Mamawos, ma, Ong Geget Gana Pati Ya Namah Swaha,
Yan Memaos Sambil Maturu, ma, Idep Aku Anuronin Sanghyang Sastra.
Yan Moni Udan, ma, Ong Idep Aku Anangisin Sanghyang Sastra
Mantra Molong Ental, ma, Ong Gana Indra Ya Namah Swaha\\o\\

Iti Tingkahing Apranayama,
Isep Bayunta Sakeng Irung Tengen, Ma, Ong Ang Bang Warna,
Wijilakna Sakeng Irung Kiwa, Malih Isep Sakeng Irung Kiwa,

2.a
Ma, Ong Ung Ireng Warna, Wijilakna Sakeng Irung Tengen,
Isep Ring Irung Kalih, Ma, Ong Mang,
Pgeng Bayunta Sakawasane, Kumbaka Putih Warnanya,
Wijilakna Ring Irung Kalih, Ma, Ong Mang Recaka, Patanganan.
Tuntun Sang Hyang Siwatma, Waweng Siwa Dwara Mareping Sor,
Ma, Ong Ang Siwatma Ya Namah,
Ong Ong Parama Siwa Sunyatmane Namah,
Ma, Ong Ong Sada Siwa Niskalatmane Namah,

2.b
Ma, Ong Ong Sada Rudra Antyatmane Namah,
Ma, Ong Ong Maha Dewa Niratmane Namah,
Ma,Ong Mang Iswara Paratmane Namah,
Ong Ong Wisnu Antaratmane Namah.
Ma, Ong Sarira Kunda Mitraktam,
Tri Antah Karana Mindanam,
Saptongkara Mayobani,
Bojananta Utin Tata,
Ma, Ong Ang Astra Kala Geni Rudra Ya Namah.Tlas \\o\\

PASUPATI

Nihan Pasupati Adnyana, nga,Wenang Atma Raksa Denya, Apan Iki Maka Bhungkahing Mantra

3.a
Wenang Wuncarakna, Palanya Tan Hana Wani Durga, Mwang Sarwa Durjana, Apan Bhatara Brahma Anguhub Awakira, Idepakna Metu Bhatara Brahma Saking Nabhi Sthana, Murub Angukub Awakta, Mwang Angeseng Sakwehning Papa Naraka Mwang Sarwa Durga, Doh Denya, Iki Mantra Sloka,

Ong Basmi Bhuta Dur Winasa,
Bhasmi Satru Dur Winasa,
Basmi Klesa Dur Winasa,
Jaya Waham Maha Punyam,

3.b
Ong Suda Suda Grahaya,
Suda Kriya Winasaya,
Suda Klesa Winasaya,
Ong Mretiya Sidi Swaha.
Prenamya Sira SaWisnu,
Tri Loka Brahma Sawitri,
Iswara Loka Pawitram,
Baya Nastika Darsanam.
Kuwera Pratidanasca,
Karni Satriya Purusa,
Sambu Mulya TeSuksma Ya,
Ripu Basmi Dur Winasa.
Sangkara Yang Yang Sri Dewi,
Pralingga Tri Sudewa Ya,
Basmi Bhuta Dur Winasa,
Kreta Roga Dur Winasa.

4.a
Sarinya,
Ma, Ong Ang Amerta Ya Namah,
Ong Sudha Sudha Nama Siwaya,
Ong Sarwa Mreta Ditaya Mustiyang,
Ma, Ong Siwa Lingga Ya Purusa Nama Siwaya,
Ong Ardha Nareswari byonamah,
Ma, Ong Salila Sarwatmane Ya Namah Siwaya,Tlas

KAPUTUSAN SANGHYANG TUNGGAL

Nihan Kaputusan Sanghyang Tunggal, Utama Dahat, Maka ginawe Pamatuh, Sing Maka Sadhana Kawasa, Yadin Widu Basmakna Kawasa, Ma,

4.b
Idepaku Sanghyang Tunggal,
Amurti Sakti Ring Papusuh,
Anrus Ring Kurubing Netra,
Dadi Manusa Sakti,
Angukubuwana Kabeh,
Ong Bhuta Leak Asih,
Janma Manusa Sih,
Dewa Bhatara Sih,
Pitra Patuh Tka Patuh,
Ikup, Asih, 3,
Ong Ang Ung Mang Sanghyang Tunggal Pramasaktyam. Tlas

SANGHYANG PANGRAKSA JIWA

Nihan Sanghyang Pengraksa Jiwa, Nga, Sa, Spah Basmakna Ring Lalata, Mwang Asing Maka Sadhana Kawasa,Ma,

5.a
Ong Indah Ta Kita Sanghyang Pangraksa Jiwa Ta Ngaranta Ring Buwana Kabeh,
Kita Bayu, Kita Sabda, Kita Idep,
Wehen taku Kasidyan Bhatara,
Anugraheng Kadirgayusan,
Kapinta Ring Sabda,
Kasidyaning Idep,
Katulakaning Pagawening Dusta Durjana,
Tuju Tluh Taranjana,
Mwang Ikang Masula Kambing,
Asing Sapagawenya Tan Tka Ri Aku,
Pupupug Sempug,
Den Kadi Sakti Bhatara,

5.b
Saktyangku Ring Sarwa Ayu,
Apan Bhatara Bayungku, Sabdangku, Idepku,
Kita Surabayu, Kita Cakra Bala, Kita Adnyana Bala,
Ong Singgah Wisya,
Ong Singgah Teluh,
Ong Singgah Taranjana,
Ong Singgah Kala,
Ong Singgah Krodha,
Ong Singgah Mretyu,
Singgah Roga,
Singgah Mala,
Ong Singgah Dosa,
Ong Netrangku Tengen Surya,
Netrangku Kiwa Candra,
Agitrangku Ring Tengah,
Asing Anon-

6.a
Rep Sirep,
Sakalwiraning Dusta Durjana,
Ong Merem, Tka Ulap, Sidirastu Tatastu astu Ya Namah Swaha, Tlas \\o\\

Nihan Mega Mendung.......reh Amusti,
Mantrakna Ring Sarwa Satru, Mwang Sarwa Durgama,
Ong Ang Ung Mang,
Ong Ah Ang,
Ong Yaksa Sinikep Swaha,
ma, Ong Ang Ah Swaha,
Sinikep yaksa sinikep Swaha, Ong. Tlas \\o\\

SIWA WIJAYA

Nihan Kaputusan Siwa Wijaya, Nga, Pangabaktyaning Leak Kabeh,

6.b
Mwang Maka Ginawe Tutulak, Wisesa Dahat,
Ma, Idepaku Sanghyang ma Parama Siwa,
Mungguh Ring Pantaraning Sapta Sunya,
Nirbana Ring Ganda Ong Kara Mula,
Anunggang Kisuda Petak,
Mijil Saking Siwa Dwara,
Amurti Sakti, Amupug Sagunaning Leak Kabeh,
Apan Sang Hyang Siwa Wijaya,
Pinaka Tataning Leak Kabeh,
Guruning Gring Wisya Mandi,
Palungguhanira Luhuring Ardha Candra,Windu Mreta,

7.a
Gegendu Lintang Punah,
Desti Moropokpokan Punah,
Apan Kasidian Nira Sang Hyang Siwa Wijaya,
Sang Hyang Prama Wisesa,
Tan Kacokan Sagunaning Leak Kabeh,
Tan Kasinggahang Gring Wisya Mandi,
Tan Kasiliran Pawana ,
Tan Katamana Rudira,
Sakti Licin, Sing Tka Leak Nembah Nungku,
Tan Pasalin Sukunmane,
Tka Jingkrak,3, Ang Ung Mang Prama Siwa Wijaya Ya Namah,
Jrang Ya Sunya Wijaya Amurti Saktyam,

7.b
Sarwa Leak Winasanam,
Ang Ah Bah Mangesamprayojanam,
Bhur Bwah Swah,Ong. Tlas, Aja Wera Mautama Dahat, \\o\\

TAYA

Nihan Ki Tayan Putusing Yoga Wisesa, Angandapaken Sakaluiraning Ila-Ila, Swaluiraning Desti, Mwang Saluiraning Wisya, Sarwa Balabar, Sarwa Aheng, Sarwa Galak, Saluiraning Krodha, Sarwa Jwala, Ndi Ta Wunggwanya Kabeh, Hana Ring Sariranta,

8.A

Dhidhih Otot Lidahta Ring Sor Tngen, Abang Rupanya, Iku Ingaranan Kala Lanci, Iku Rumawak Galak, Didih Otot Lidahta Ring Sor Kiwa, Kuning Rupanya, Ikala Mundi Aranya, Iku Rumawak Desti. Lemed Otot Lidahta Ring Sor Ring Bongkol Bhiru Rupanya, Ikala Kanjing Aranya, Iku Rumawak Wisya, Lamad Kulungane, Ikala Ngadang, Nga, Ika Rumawak Aheng,

8.B

Lamad Galeber Lidahta, Iku Rumawak Balabar, Lamad Galeber Atinta Tngen, Iku Rumawak Sangkaning Galak, Lamad Galeber Atinta Kiwa, Ika Rumawak Sangkaning Krodha, Lamad Atinta Ring Tngah, Ika Rumawak Sarwa Jwala, Bulunta Ika Rumawak Ila-Ila, Ika Gseng Kabeh, Tingkah Anggeseng, Temuwang Tri Saktinta, Nga, Bayu Sabda Idep, Bayu Mtu Ring Pupusuh, Sabda Mtu Ring Ati,

9.A

Idep Mtu Ring Ampru, Bayu Sabda Idep, Tunggalakna Ring Tungtunging Atinta, Den Ahenak, Yan Wus Enak Panunggalira Ring Tungtunging Atinta, Ika Ingaranan Tri Saktinta. Inaranana Sanghyang Taya, Ndi Ta Wungguanira Sanghyang Taya, Ring Bongkoling Untekta Ring Sor Pangatep Gulunta, Nga, Gigitok, Mahning Rupanya, Kadi Mataning Walang, Ika Rumawak Sanghyang Taya, Isep Ming Sor,

9.B

Adalan Ring Otot Gung Ring Huri, Anuju Trus Ring Tungtunging Atinta, Irika Tunggalakna Sanghyang Taya, Ring Tri Saktinta, Yan Wus Enak Panulira Sanghyang Taya, Lan Tri Saktinta, Ulihakna Ri Lenging Ati, Ri Bolonging Atinta, Yan Sampun Sanghyang Taya Ring Lenging Ati, Isep Ikang Sarwa Ila-Ila, Sarwa Galak, Saluiring Wisya, Saluiring Desti, Saluiring Balabar, Saluiring Aheng,

10.A

Sangkaning Galak, Sangkaning Krodha, Simpenakna Ring Ungguaning Taya, Ring Lenging Atinta, Nang Mantra, Ah, Sah, Kah, Wah, Idep Sanghyang Taya Aghni, Anggeseng Ika Kabeh, Yan Wus Gseng De Nira Sanghyang Taya, Tabakna (Tibakna) Sanghyang Amretha, Idepakna Mretha Tumurun Sakeng Pantaraning Wuntek, Anuju Rasa Tunggal, Sangkeng Rasa Tunggal, Muwah Amretha Ming Sor, Marganya Ring Pasyakan Kulungane-

10.B

Ring Tngah, Anuju Ring Tungtunging Pupusuhanta, Anrus Ring Ampru, Mwah Trus Ring Atinta, Yan Wus Rena Ikang Aghni, Mwah Luya Jati Sanghyang Taya, Apan Sanghyang Taya Dahat Mawisesa, Tanana Waneh, Aja Wera Mautama Dahat, Apan Iki Yoga Wisesa, Nga, \\O\\

PANAWAR

Iti Panawar, Sing Srana Wnang,
Ma, Ongkaram Pratameng Windu,
Sang Hyang Ongkara,
Kawijilanira Sakeng Windu,
Windu Nadha Jagatguru,

11.A
Windu Tri Loka Sarana,
Taya Prana, Siwyam Sinyam,
Ong Amretha Ya Namah Swaha. \\O\\

MANTRAN TAMBA

Panawar, Sa, Tanah Ibu, Gula Santen, Tahap, Ma, Ong Dususun Nira Bhatari Dhurga, Tumiba Ring Pritiwi, Dhen Mandadi Tanah Gora, Upas Racun, Catik, Bhuntek, Basang-Basang, Warangan, Cabar Campah, Tawar, 3 \\
Mantra Saluiring Tamba Tahap,
Ma, Ong Lara Singgah Bubuh Banaspati Raja,

11.B
Anambana Buyanati, Kawayabudegkalingsih, Cacantengen, Henek Ati, Tka Syah Waras, Siddhi Mantranku. \\O\\

Iki Sarining Mantra, Yan Kena Ring Wisaya, Yan Panas Aheng, Yan Durga, Pangasihaning Hyang, Asih Ring Sang Ratu, Yan Dewa Sraya, Sa, Toya Ri Sibuh Cemeng (selem), Sekar Tlung Warna, Regepaken Adnyana,

Ong Adwa I Ya Taya,
Ong Adwa A Ya Taya,
Ong Adwa Ta Ya Taya,
Ktisang Ping 3, Inem Ping 3, Maraup Ping 3.

12.A
Pupulakang Dewa, Bhana Ya Namah,
Ma, Ong Grang Dewa Sanghara Ya Namah Swaha,Ping 5. \\O\\

Nihan Tingkahing Rahangaji Kamoksan, Kengetakna Raganta, Mwah Tangan Suku Purus Silit, Ambyasakna Pitung Wengi, Abresih Asisirih, Aja Amangan Anginang, Yan Katon Kadi Tejaning Sanghyang Surya Wulan Tranggana, Kawas Pwa Ikang Swargan, Mwah Yan Katon Kadi Manik Tan Patalutuh,

12.B
Ika Wungguaning Sanghyang Atma, Mwah Yan Katon Kadi Kukus Tan Pgat-Pgat, Ika Pralayaning Mati, Age Sira Anggranasika, Mapranayama, Amustikarana, Amatitis Ikang Wisnu Bhawana, Apan Sanghyang Wisnu Bhawana, Maka Unggwaning Sanghyang Atma,Apan Sanghyang Ongkara Ngadeg, Ongkara Nyungsang, Maka Tungtunging Tinghal Sang Manon, Sanghyang Rwa Bhineda Maka Pangelah Marganta, Sanghyang Tri Aksara Rumawak Bayu Sabda Idep,

13.A
Yan Karasa Denira, Tan Hana Malih Ajanma, Ring Madyapada, Apan Hus Kahitung Sanghyang Sastra Ring Raganta, Yan Angitung Ikang Sastra, Tan Hana Manggih Kamoksan, Kalepasan, Moktah. \\O\\

GAGELAR APRALAYA

Iki Glaraning Pralaya, Sanghyang Amretha Sanjiwani, Ring Sidwara (Siwa Dwara), Tuntun Umingsor Maring Nabhi, Mahawan Pagantunganing Pupusuh, Sanghyang Aghni Rahasya, (+Aksara Modre)

13.b
Ming Luhur Waweng Siwa Dwara, Mahawan Ring Panggantunganing Dadap Sari, Hyang Iswara, Mantuk Ring Bayu, Hyang Wisnu Mantuk Ring Idep, Hyang Brahma Mantuk Ring Sabda, Bayu, Idep, Sabda Mantuk Ring Sanghyang Ongkara, Rumawak Sanghyang Atma, Sanghyang Ongkara Pranawa, Rumaga Prajapati, Mingluhur Maring Kanta Mule, Irika Kancing Marga Sapta Dwarane, Laju Maring Punuk, Umunggah Ring Slani Lalata, Mdalang Ring Tungtunging Irung, Pareking-

14.a
Surya Lawan Candra, Tatasakna Suteja Rupanira, Yan Wuwus Kaksi Suteja Rupanira, Malih Umantuka Mari Puspalaya, Ri Sampun Rawuh Ri Puspalaya, Mingluhur Malih Munggah Maring Ardha Candra, Ring Sampun Rauh Ring Ardha Candra, Malih Mingluhur Manjing Ring Windu, Ring Sampun Rauh Ring Windu, Malih Munggah Datering Tungtunging Nadha, Irika Hawanira Lepas, Iniring Bhatara Jagatnatha, Bhatara Prajapati,

14.b
Dateng Ring Siwapada Ring Bukit, Mwang Ring Acintya Sunya Ring Tolangkir, \\O\\

13.b
Ming Luhur Waweng Siwa Dwara, Mahawan Ring Panggantunganing Dadap Sari, Hyang Iswara, Mantuk Ring Bayu, Hyang Wisnu Mantuk Ring Idep, Hyang Brahma Mantuk Ring Sabda, Bayu, Idep, Sabda Mantuk Ring Sanghyang Ongkara, Rumawak Sanghyang Atma, Sanghyang Ongkara Pranawa, Rumaga Prajapati, Mingluhur Maring Kanta Mule, Irika Kancing Marga Sapta Dwarane, Laju Maring Punuk, Umunggah Ring Slani Lalata, Mdalang Ring Tungtunging Irung, Pareking-

14.a
Surya Lawan Candra, Tatasakna Suteja Rupanira, Yan Wuwus Kaksi Suteja Rupanira, Malih Umantuka Mari Puspalaya, Ri Sampun Rawuh Ri Puspalaya, Mingluhur Malih Munggah Maring Ardha Candra, Ring Sampun Rauh Ring Ardha Candra, Malih Mingluhur Manjing Ring Windu, Ring Sampun Rauh Ring Windu, Malih Munggah Datering Tungtunging Nadha, Irika Hawanira Lepas, Iniring Bhatara Jagatnatha, Bhatara Prajapati,

14.b
Dateng Ring Siwapada Ring Bukit, Mwang Ring Acintya Sunya Ring Tolangkir, \\O\\

TATULAK

Tatulak, Sa, Apuh Bubuk, Usapakning Tangan Suku Kalih,
Ong Brahma mijilaken Ayu,
Ong Brahma mijilaken Sidhi,
Tka Pupug Punah Punah Punah Tuju Tluh Taranjana,
Dhesti Prakasa Tan Tumamah, Ring Sariranku, Nama Swaha, Tlas. \\O\\

PANAWAR

Panawar, Sa, Spah, Ma,
Ong Icunira Bhatari Durga,
Tumiba Ring Paduka Bhatari Pritiwi,

15.a
Mandadi Upas Mandi,
Bakihidhu Putih,
Hana Baniyah, Tawar, \\O\\

PANYIDHI

Panjampin Wong Matatu,
Ma, Ong Bilobajor Sakali,
Prang Babu, Prang Bakat,
Kiput Kuwar Kiput Dalem,
Mandi Mantran Sarahuku \\O\\

Iti Pasupatin Mantra, Pujakna Makwehnya,
Ma, Ong Purweswaram Swabhajrenca,
Dhupaghneya Maheswaram,
Dhaksina Dhanda Rupanca,
Nerityam Rudra Moksalam,
Pascimam Mahadewa Gadham,

15.b
Bhayabyam Sangkara Kusa,
Utarem Trisulam Wisnu,
Ersanyam Sambu Padmanca,
Madhya Siwestitho Cakrem,
Dewata Sastramawaktram,
Kurukte Papanasanam,
Mamaraksantu Nityasam,
Mamaste Pasupathastram,
Sarwa Sarwam Winasanam,
Dhighbidhyanam Sarwa Sarwam,
Siwalokemawapnuyat \\O\\

Iki Panyidin Mantra,
Ong Sang Bhuta Amangan Mantra,
Aja Amangan Mantran ingsun, Poma, 3,

16.a
Iki Pangurip Mantra,
Ma, Idepaku Sanghyang Baru Baru Batu,
Luwat Kahanakhanakira,
Sanghyang Baru Baru Batu,
Urip Mantranku Kabeh,
Langgeng Ngahurip, Kekeng, 3. \\O\\

Iti Pangedep Ati,
Ma, Ong Sanghyang Panca Taya,
Taya Nira Sanghyang Panca Taya,
Eng Pradnyan Menget, 3,
Menget, 3,
Sa, We Ring Sibuh, Muncuk Dapdap, Tlung Muncuk,
Tali Lawe Ireng, 3, Katih, Wus ajapa, Kadi Atirtha Parikrama. \\O\\

16.b
Pasewakan Lawan Pramanca, Pradipatih Aki,
Ma, Ong Sanghyang Lengisira Singa Naga,
Ring Luhurku Glap Angampar,
Ring Uringku Barongamta,
Ring Arepku Macan Anggereng,
Ring Dadangku Sanghyang Ayu,
Kiwa Tngen, Tanganku Yaksa Yaksi,
Kiwa Tngen, Sukunku Gajah Warakamta,
Lengisira Bhatara Bhima,
Sa aku Pangawak Bhatara Bhima,
Ya Aku Pangawak Sangasih,
Tka Wlas Tka Asih,

17.a
Asih Atining Pramanca Pradipati,
Lanang Wadon, Tuhwa Anom,
Padahering Wding Ring Awak Sarirangku,
Kedep Sabdangku \\O\\

DHARMA PANGALAH

Iting Dharma Pangalah, Sa, Banyu Sisirep,
Ma, Ong Bayu Kita Salah Rupa,
Janma Kita Salah Rupa,
Ulun Janma Mungguh Dewata,
Dewa Dewata,
Ong Kama Lengleng Janma Bungeng, 3,
Ong Brahma Mneng Kala Mneng,
Paranta Mneng Katutupa Dening Kala Mneng, Mneng. \\O\\
17.b

KAWISESAN

Kawisesan, Sa, Pucuk Putih, Skarang Salimpet,
Ma, Idepaku Ki Macan Putih,
Anak Anak Tengahing Sagara,
Yan Wani Sira Anglebonin I Macan Putih,
Anak Anak Tengahi Sagara,
Wani Sira Anglawan Ingsun,
Yan Tan Wani Sira Anglebonin Ki Macan Putih,
Anak Anak Tengahing Sagara,
Tan Wani Sira Nglawan Ingsun,
Tka Wedi Ya Sira, Tka Wdi, 3. \\O\\

PITEDUH

Piteduh, Ma, I Skardiyun, Metu Sira Panji, Anak-Anakan

18.A

Batun Matan Bane Suba Tawang Kai, Imas Manik Mulincer Adanya, Ikulisah Mtu Di Batan Langkang Kaine, Imaliisah Dmeng Suba Dini, Imacan Makri Meneng Ditu, Tlas. \\O\\
Mwah Pasewakan, Sa, Nguyup, Ma, Masari Mas Bungkus, Masari Surya. \\O\\
Pasewakan, Sa, Lekasakna, Ma, Mas Mkar Mas Uleng Aran Sira, Aku Puji. \\O\\
Nihan Tingkahing Ambedil, Angeka Cita,

18.B
Umneng Kadi Gagana Tan Pamoga, Patmon Sanghyang Surya Candra, Patitis Tngahing Windu, Yan Wus Matmu Ikang Windu, Ring Tungtunging Grana, Umidep Sanghyang Maya, Yan Katon Sunya, Ika Ta Sanghyang Ning Piluru, Umidepta Sanghyang Ongkaratma, Soring Bdil, Ika Ta Ati Bolong, Mimising Bdil, Ikang Bayu, Sabda Mwang Idep, Bayu Ang Ring Witning Ati, Ung, Ring Nada, Mang, Patmuning Surya Candra, Ong, Angregep,

19.A
Yan Tan Katon Ikang Lamat, Sakareng Tembak, Yan Kayun Parapat, Ikang Piluru, Tunggal Ikang Dyana, Yan Mayunta Mjahikang Lamat, Tuduh Sanghyang Parama Adnyana Sunya, Mati Sambila Urip, Iti Regep, Tatkalaning Ambedil, Aywa Wera, Bwatan Sidhi Palanira. \\O\\
Iti Bherawa Ghakala, Wisesa Dahat, Yan Ring Wang Agring, Turunakna Ikang Mantra, Ma, Ong Jleg Ngeng Aku Sanghyang-

19.B
Durgha Kala, Asiyung Asalita Brangbrangan, Asambayut Aku Bhasangning Wang, Agegelang Aku Limpaning Wong, Abapang Aku Paparuning Wong, Anting-Anting Aku Pupusuhning Wong, Asekar Aku Atining Wong, Abasma Aku Gtihning Wong, Aku Anjuti Rupa, Angagem Aku Bhadama, Angadeg Aku Tngahing Setra Agung Wisesa, Aku Sakti Mahabhara, Sinembah Si Aku Dening Sanghyang Bhanaspati Raja, Pinareksi

20.A
Aku Dening Bhuta Pisaca, Kalika Anja-Anja Detya Danawa Raksasa, Enjek Pupu, Reregek, Laweyan Kumangmang, Tangan-Tangan Wil, Sahakwehing Ala Ala Kabeh, Sirep Tang Bhuana, Rem Rem Ikang Sapta Patala, Pteng Dedet Riya Triyut, Linglung Sakwehing Masuku Wong Kabeh, Tka Lengleng Bungeng Sing Apa Ring Paksa Ring Aku, Socane Tan Pandeng Lenga, Kang Nare Tan Pangrengeha,

20.b
Irunge Tan Pangungasa, Cangkeme Tan Pangucapa, Tangane Tan Lumembeya, Sukune Tan Tumindaka, Atine Tan Pangangena, Ong Bisu, Bungeng, 3 \\O\\, ,
Iti Rajahanya (+Rerajahan).
Iki Pamyakala, Wtu Mantra, Ong Atma Tatwa Parisudha, Dwitiya Sudha, Tritiya Sudha,Catur Sudha, Ya Nama Swaha, Ong Brahma Sirep, Kala Sirep, Durga Sirep, Reparep Sirep, 3.

21.a

Satru Musuhku Wong Kabeh, Ong Sarwa Satru Winasanam, Ong Brastha Ning Musuh, 3. Reh Nuding, Makcap,3,Mabangkes,3,Tlas\\O\\

RUDRAJAPA

Iti Rudrajapa, Nga, Rangsukna Dina Dina, Piwurung Patinta, Wurung Papanta, Sakaluiraning Binuktinta Tan Ana Ila Ila, Tan Ana Mandi Mandi, Dharmahyang Kabuyutan,
Iti Wtu Mantra,
Ong Ang Brahma Dewata Ya Namah,
Ong Ung Wisnu Dewata Ya Namah,
Ong Mang Iswara Dewata Ya Namah,

21.b

Ong I Ba Ta A,
Ong Ya Na Ma,
Ong Sa Ba Ta A, I Na Ma Si Wa Ya, Tlas\\O\\
Nyan Tulakaturu, Ma, Idepaku Sanghyang Nagha Putih, Bantang Aturu,3, Raris Anbah Karang Ulu, Ping,3, Raris Aturu, Tlas \\O\\

MAPUTRA

Yan Arep Adrewe Putra, Iki Lekasakna Tunggal Atmu Ring Wong Istri, Iti Panangun Rare, Sa, Suruh Ingapon, Jambe Sawiji, Pada Kinang Sasigar, Sowang, Anginang Tur Asanggama, Wtu Mantra,

22.a
Ong Kaki Makiko, Nini Makiko, Sanghyang Raju Wasesa, Anurunana Rare De Nung Sidhi Denenggal, Sa, Isinrong Hemur, Asemkawak, Santen, Tahap, Ma, Ong Sang Kama Tumiba Ring Bagane Si Anu, Urip Bhatara Guru, Sidhi Mantranku. \\O\\

PANYESEH

Panyeseh Yan Wong Sukreta Manakan, Sa, Toya Ring Sibuh Selam(Selem), Muncuk Dapdap,3, Muncuk, Kariyang Done Tlung Bidang, Ma, Ong Sang Gagak Ptak, Matinggah Di Kepuh Rangdu,

22.b
Mahulu Kangin, Kukunnya Selem Akatih, Iya Nu Manakan Kabebeng, Bespatarebes, Bolong Pacalompong, Tka Cokron, Tka Cokron, Tka Cekron, Durung Mtu Yeh Nyom, Ktising Wunwunane, 3, Yan Wumtu Yeh Nyom, Inum, 3, Sesanya, Binuncal \\O\\

PANAWAR CETIK

Ong Brahma Ring Cangkemku,
Sagara Ring Wetengku,
Yen Hana Manjing Ctik Upas Racun,
Dadi Ya Tahi Uyuh, Tka Tawar , 3, \\O\\
23.a

KAKAMBUH

Kakambuh, Sa, Kawali Waja, Rinajah, Klar, Bungsil Ring Dodot, Ma, Ong Lamun Kambubatus Parwata Bhumi, Apah Teja Bayu Akasa Sagara Danu, Kambuh Siyanu, Ya Kapotan Kambuh Bahtus Parwata Bhumi Apah Teja Bayu Akasa Sagara Danu, Tan Kambuh Siyanu, Wastu Sidhi Mantranku \\O\\
Kakambuh, Sa, Malem Tanah Ring Marga Rajah, , Jumput Ring Tngah, Tri Katuka kaputaning Malem,

23.b
Tulis Ikang Malem Namaning Gring, Buntilakning Dodot,
Ma, Ong Brahma Wisnu Iswara, Kambuh Siyanu,
Tan Angrasa Kapokambuh Brahma Wisnu Iswara,
Tan Angrasa Siyanu Kambuh, Tka Wras, 3, Tlas \\O\\
Kakambuh Tasik, Ma, Ong Rah Maring Rah, Tuju Tluh Punah Paha Ah \\O\\
Kakambuh Garem, Pinangan, Ma, Brasta Brasti Yayah Muyah, Tawar, 3, \\O\\

PANAWAR

Panawar, Sa, Ampo, Wetuli, Ma, Tabar Topar, 3, Tawar, 3, \\O\\

24.a
Pangetep Untu, Sa, Banyu Wayu Kinemwaken, Ma, Kaki Sang Untu, Ayo Sira Gegeng Lunga, Anganti Parigi Wesi, Tembe Lungha Bareng Lan Sang Atma, Mantepakna Untun Ingsun, Rep Mantep \\O\\

NGUTAH MISING

Ta, Mutah Mising, Sa, Spah, Ma, Ong Kaki Bangelan, Nanini Arep Amangan, Urung Denika Rahinan Urung, 3, \\O\\
Iti Tumbal Sarwa Marana, Sa, Wijining Kapas, Ungkus Dening

24.b
Kamenduh, Pendem Areping Lawang, Ma, Ong Sarwa Wurung Jambe Urung, Wurung Tunggal, Wurung Wurung Kabeh, Wurung Pandesti, Wurung Pangaji Pangumik, Pangalah Tan Pasaput, Tan Pasabuk, Ma, Ning Ngamendem, Ong Nini Tangar, Kaki Kmitaku, Dhambahang Sarwa Dusta Durjana \\O\\
Iti Panulak Sarwa Baya, Mwah Tuju Tluh Taranjana, Utama Dahat, Ma, Sayam Brahma Sayam Wisnu, Sayam Dewo Maheswara,

25.a
Niwedyam Brahma Niwedyam, Sayam Bhokta Dewaswara,, Sarwa Dusta Winasaya, Tat Purusa Dusta Winasaya, Sarwopadrawa Winasaya, Sarwasti Dosa Haro Hara,, Ong Kala Durgha, Durga Scati, Sayam Ganeka Rupasca, Bhawantu Sarwa Bhutanam, Sayam Gayatri Bajraho. Iti Yamaraja, Tri Katuka, Sa, Kunang \\O\\

Iki Pangraksa Jiwan Rare, Sa, Rontal Tulisi Mantra, Gantung

25.b
Ring Tanganing Rare Kiwa, Wdi Kang Leak Kabeh, Gring Wisya Purna,
Ma, Sanghyang Tiga Ngraksa Jiwa,
Sanghyang Taya Ngraksa Bayu,
Sanghyang Prama Wisesa Ngraksa Sabda,
Sanghyang Cintya Ngraksa Idep,
Bhuta Leak Sih, Janma Manusa Sih,
Dewa Sih Patuh Ingkup, Asih, 3,
Ang Ah Ang O Ya \\O\\

KAPUTUSAN

Kaputusan, Ma, Tuwi 3, Kah 3, Tlas, Tegwan, Rehnya Nguyup, Tpak Tangkahe Ping 3,

26.a
Ma, Ung Atangi Ya Sira Watu Item, Watu Asih, Mulih Maring Sariranku, Jeng, O, Tingkah Reh Makamben, Ma, Idepaku Mulih Ka Gdong Watu, Tinangkeban Aku Dening Gedong Watu, Kinancingan Aku Wsi, Tkekrebet, 3 \\O\\
Ong Poda Podi, Uga Ujar Aji, Mukapucap Pacit Pacet \\O\\
Mwah, Sa, Kacupitan Dapdap, Skarakna, Ma, Ong Elah Aluh, 3, Tan Katon Aku Dening Satru Musuhku

26.b
Ku, Sing Tka Pada Manglingus, 3, \\O\\
Kawisesan, Sa, Pucuk Lamba Bang, Skarang Salimpet, Ma, Ong Skar Sawah Pritiwi, Sing Mangambat Mangacep, Satru Musuhku, Tka Ngeb, 3 \\O\\
Iki Sarin Kanda Pat, Yan Katmu Toya, Iyamad, Ma, Ih Bli Amad, Tulung Tiyang Bli, Sampun Bli Lali Ring Tyang, Poma,3,, Yan Ktmu Pampatan, Icaling Gendruk, Ring Marga, Ibhuta Bragenceng,, Ring Tgal, Ijaljil,,

27.a
Ring Batu, Ibalata,,Ring Sanggah, Iblis, Ring Meru, Isetan,, Ih Sang Pujut Kuning, Lamun Ada Anak Mai, Dundun Kai \\O\\


Diperbaharui: 11 May 2018 11:36:10.

loading...

Bisnis Siap Madan
bisnis Bisnis siap madan yang menguntungkan,modal relatif sedikit tapi menjanjikan untung yang besar...baca.
Ritual Nyeleneh Untuk Menangkal Wabah
ritual Sekelompok orang,lelaki dewasa bergerombol berjalan kaki menyusuri jalan-jalan desa...baca.
Puisi Berbahasa Indonesia
puisi Kumpulan puisi karya dari Eka Senaya yang merupakan kisah perjalanan dan cerminan hidup...Baca Puisi.
Puisi Berbahasa Bali
Kumpulan puisi Berbahasa Bali karya dari Eka Senaya tentang lingkungan Bali, kritik sosial,perjalanan hidup...Baca Puisi.
Karya Sketsa
sketsa Kumpulan karya sketsa dari Eka Senaya tentang kehidupan,alam dan Budaya Bali...Lihat.
Kalender

Ilmu Agama Hindu

- Doa Sehari-hari
- Memulai beraktivitas 1
- Memulai beraktivitas 2
- Di tempat tertentu
- Gagelaran Balian
- Kakambuh Rare
- Pamegat Sot
- Mantra bebantenan
- Mantra Pemangku
- Sejarah Pr Besakih
- Kahyangan Jagat
- Pura Padharman
- Pura Dadya di Besakih
- pengertian Kamulan
- Fungsi s.kamulan
- Jenis2 s. kamulan
- Cara Mendirikan kamulan
- Nuntun Dewa Pitara
- Piodalan di s.kamulan
- Soroh Sesayut/Tebasan
- Banten Pamelaspas
- Banten Kasanga
- Banten Galungan
- Banten Saraswati
- Banten Pawintenan
- Banten Pacaruan
- Mantra bebantenan
+ Materi Kelas II
+ Materi Kelas III
+ Materi Kelas IV
+ Materi Kelas V
+ Materi Kelas VI
- Sikap Sembahyang Hindu
- Kodefikasi Weda
- Serba-serbi Padewasan
- Tentang Rerainan Bali
- Tata cara Pengabenan
- Jenis2 Perkawinan Bali
- Upacara Potong gigi
- Dharmagita

Primbon Bali
- Menurut Pranatamongso
- Menurut zodiak
- Menurut shio
- Menurut Wuku
- Menurut Lintang
- Tentang Carcan soca

Info Kesehatan
- Jenis-jenis Narkoba
- Ciri-ciri Pecandu
- Cara Cegah Narkoba
- :: P 3 k ::
- Khasiat Tanaman Obat
- Berat,kebutuhan Kalori
- Kalender Masa Subur
- Bahaya Sakit Perut
- Awas Bahaya Plastik

Yuk Sastra
- Chairil Anwar
- Sanusi Pane
- Amir Hamzah
- Kiat Menulis Cerpen
- Contoh Puisi Anak sd
- Contoh Pidato Perpisahan

Ilmu Pertanian
- Cara Stek
- Cara Merunduk
- Cara Okulasi
- Cara Menyambung
- Cara Mencangkok
- Cepat Tumbuh Akar
- Kegagalan Mencangkok
- Insektisida/Pupuk Organik

Pengetahuan Umum
- Apakah Mamalia itu?
- Tentang Burung
- Tentang Reptilia
- Tentang Amfibi
- Tentang Ikan
- Tentang Serangga
- Berkaki Delapan
- Hewan Bercangkang
- Moluska dan Cacing
- Ibukota Negara2 Asia
- Ibukota Negara2 Afrika
- Ibukota Negara2 Eropa
- Ibukota di Amerika & Oceania
- Air Terjun Tertinggi
- Danau Terbesar di Dunia
- Laut Terluas Di Dunia
- Sungai Jembatan
- Gunung Tertinggi di Dunia
- Gurun Terluas di Dunia
- Tanggap G.Meletus
- Tanggap Gempa
- Tanggap Tsunami
- Sejarah G.P.Indonesia
- Lambang G. Pramuka
- Organisasi Gudep
- Pramuka Siaga
- Pramuka Penggalang
- Pramuka Penegak
- Pramuka Pandega
- SAKA
- Tahukah Kamu
- Matauang di Dunia
- Nama-nama Penemu
- Induk Organisasi Olahraga
- Terpanas Di Bumi
- Rumus Kadar Emas
- Peringatan hari penting
- Seri nomor Kendaraan
- Gunung2 di Indonesia
- Laut dan Selat di Indonesia
- Sungai Besar di Indonesia
- Danau2 di Indonesia
- Kenapa Terjadi Petir?
- Serba-serbi Manusia
- Kamus Sain SD

Lain-lain
- Silabus
- Rpp
- Administrasi Guru
- Permainan
- Karawitan/Gambelan
- Bali Tempoe doeloe
- Genjek Perpisahan
+ Indik Aksara
+ Indik Kruna
+ Indik Lengkara
+ Indik Paribasa Bali
+ Indik Pangater
+ Indik Seselan
+ Indik Pangiring
+ Indik Anusuara
- Anting Gunung

Ruang Pembaca


loading...